Special Topics In Science Education Research

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce

Bu kitap, bilim eğitimi alanında uygulamalı araştırmacılar için yazılmıştır. Bu bölüm çalışmalarının amacı, bilim eğitimi alanındaki uzmanlar arasında fikir ve deneyimlerin paylaşımı için bir forum sağlamak ve mevcut bilimsel tartışmayı teşvik etmektir.Special Topics In Science Education Research, önemli konuların kapsamlı bir şekilde ele alındığı on (10) farklı bölümden oluşmaktadır. Bölümler şunlardır: (1) \"İş\" Konusuyla İlgili Yanlış Anlamaları Ortaya Çıkarmaya Yardımcı Olmak İçin İki Aşamalı Bir Kavramsal Test, (2) Öğretmenlerin Öz Düzenleyici Öğrenmeye Karşı Tutum Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması, (3) Çevresel Okuryazarlık Açısından Eco-Schools, Green Flag'li Eco-Schools ve Normal İlkokullardaki Öğrencilerin Karşılaştırılması, (4) Öğretmen Adayı Biyoloji Öğretmenleri İçin Sosyobilimsel Bir Programla Bazı Karakter ve Değerlerin Geliştirilmesi, (5) Türkiye'de Evrim Hakkında Eğitimsel Çalışmalar: Literatürün Tematik Bir İncelemesi, (6) Biyoloji Eğitiminde Yüksek Düzeyli Düşünme Becerilerinin İncelenmesi, (7) Ortaokul Öğrencilerinin Bilim Öğrenmeye Motivasyon Düzeylerini Etkileyen Faktörler, (8) Stem Eğitim Yaklaşımının Ortaokul Öğrencilerinin Bilime Karşı Tutumlarına, STEM Mesleklerine İlgi ve Bilimsel Süreç Becerilerine Etkilerinin İncelenmesi, (9) Öğrencilerin Akademik Başarısı ve Tutumları Üzerinde Tahmin-Gözlem-Açıklama ve Kavram Karikatür Yöntemlerinin Etkilerinin İncelenmesi, (10) Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Eğitim Yaklaşımlarının Öğrenciler Üzerindeki Etkisi Hakkındaki Görüşleri.Tüm katkıda bulunan bölümler titizlikle incelenmiştir. Düzenlenen bölümler, benzerlik kontrol yazılımı tarafından incelenmiştir.Bu kitabın tamamlanmasında Akademisyen Yayınevi'nin sağladığı yardımlar için minnettarız.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :