Seyf-i Fergânî’ni̇n Gazelleri̇nde Peygamberler

Yazar: Hakan Yaman
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 105-122
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, Seyf-i Fergânî'nin gazellerinde peygamberlerin yer aldığı konuyu ele almaktadır. Seyf-i Fergânî'nin hayatı hakkında yeterli bilgi olmamakla birlikte, Orta Asya'da Fergâna bölgesinde doğduğu ve Moğol saldırıları nedeniyle Anadolu'ya yerleştiği bilinmektedir. Fergânî'nin şiirlerinde ayet ve hadislerden iktibas yapması, peygamber kıssalarına yer vermesi ve edebi sanatlara olan hâkimiyeti, iyi bir eğitim aldığını göstermektedir. Fergânî'nin bilinen tek eseri olan Divan'ında, 10277 beyitlik 730 manzume bulunmaktadır. Peygamberler, Allah'ın emirlerini tebliğ eden ve insanlara örnek olan yüksek vasıflı kişilerdir. Kur'an'da zikredilen peygamberler arasında Hz. Âdem'den Hz. Muhammed'e kadar birçok peygamber yer almaktadır. Cenâb-ı Hak, peygamberlere Tevrat, Zebûr, İncil ve Kur'an gibi ilahi kitapları indirmiştir. Seyf-i Fergânî'nin gazellerinde peygamberlere telmihler yapması da dikkat çekmektedir. Bu çalışma, Hakan Yaman tarafından hazırlanan \"Seyf-i Fergânî'nin Gazellerinin İncelenmesi\" adlı doktora tezinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :