Sovyet Dönemi̇ Azerbaycan Edebi̇yatinda Hikâye

Yazar: Ayvaz Morkoç
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 153-179
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metinde, Sovyet dönemi Azerbaycan edebiyatında hikayenin önemi ve gelişimi üzerine bir inceleme yapılmaktadır. Türkiye dışındaki Türk edebiyatları üzerine yeterli seviyede araştırmalar yapılmadığından bahsedilmekte ve Türk dünyası edebiyatlarına ait eserlerin Türkiye Türkçesi'ne aktarılması gerektiği vurgulanmaktadır. Azerbaycan edebiyatı üzerinde Türkiye'de yapılan çalışmalardan bahsedilerek, bu alanda önemli araştırmacıların isimleri verilmektedir. Güney Azerbaycan'da Türkçe yayınların sınırlı olması nedeniyle çalışmanın Kuzey Azerbaycan hikayeciliği üzerine odaklandığı belirtilmektedir. Azerbaycanlı ediplerin hikayelerinde farklı kelime kullanımının olduğu ve yazı dilini zenginleştirmenin önemli bir vazife olarak görüldüğü ifade edilmektedir. Metinde ayrıca, Kuzey Azerbaycan'ın Rusya'nın denetimine girmesi ve Rusların bölgede ulaştırma alanında faaliyet göstermesi üzerinde durulmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :