İslâmî Edebi̇yatlarda Ta‘bîrnâme Yazma Geleneği

Yazar: Hakan Yaman
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 123-134
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, İslam edebiyatında ta‘bîrnâme yazma geleneği ele alınmaktadır. Rüyaların insanların ilgisini çeken bir konu olduğu ve insanların rüyalar hakkında daha fazla bilgi edinmek istedikleri belirtilmektedir. Rüyaların uyku sırasında gerçekleştiği ve birçok kültürde ruhun bedenden ayrılarak dolaştığına inanıldığı ifade edilmektedir. Rüyaların farklı şekillerde yorumlandığı ve bazı kültürlerde rüyaların bilgi ve rehberlik kaynağı olarak kabul edildiği belirtilmektedir. Makalede ayrıca rüyaların din, felsefe, tasavvuf ve psikoloji gibi birçok disiplinin ilgi alanına girdiği ve her bilim dalının kendi prensipleri doğrultusunda rüyaları açıklamaya çalıştığı ifade edilmektedir. Hadis-i Şerif'e göre rüyaların üç kısma ayrıldığı ve bazı rüyaların İlahi mesajlar içerdiği belirtilmektedir. Makalede, ta‘bîrnâme yazma geleneği hakkında daha fazla bilgi verilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :