Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 57-76
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, ön hizmet biyoloji öğretmenlerinin karakter ve değerlerini geliştirmek için bir sosyobilimsel programın önemi üzerinde durulmaktadır. Hızla gelişen bilim ve teknoloji, birçok hastalığın tedavisini kolaylaştırmış, insan ömrünü uzatmış ve yaşam kalitesini artırmıştır. Ancak dünya ve insanlık, doğal kaynakların azalması ve bozulması, nükleer enerji santralleri, çevre kirliliği, iklim değişikliği ve genetik manipülasyon ve GDO ürünleri gibi birçok sorunla karşı karşıyadır. Toplumların bilimle karşı karşıya geldiği bu tür sorunlar \"sosyobilimsel konular\" (SSI) kapsamına girmektedir. SSI, tartışmalı, sorgulanabilir, yapılandırılmamış sorunlardır ve ahlaki düşünceyi gerektirir. Farklı değerleri ve bakış açılarını karar verme sürecine çeviren SSI, çeşitli çözüm seçeneklerine sahiptir ve kişisel öncelikler, prensipler ve önyargılar çeşitlilik gösterir. Bireylerin özgün bakış açıları, SSI'yi farklı şekillerde değerlendirmelerine neden olabilir. Karakterler ve değerler, küresel vatandaşların SSI'lerle ilgili karar verme ve davranışlarını etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Küresel bir vatandaşın sahip olması gereken karakterler ve değerler, \"ekolojik dünya görüşü\", \"sosyobilimsel sorumluluk\" ve \"sosyal ve ahlaki merhamet\" olmak üzere üç gruba ayrılır. Bu üç karakter ve değer, kendi özelliklerine ve birbirleriyle ilişkilerine sahiptir. Ekolojik dünya görüşü, küresel vatandaşların sahip olması gereken karakterler ve değerlerden biridir. İnsanlar, tüm canlılarla barışçıl bir şekilde bir arada yaşamak için barışçıl yollar bulmalıdır. Ayrıca, sürdürülebilir bir gelecek için ortak paylaşımların yönetiminde sorumlulukla hareket etmek, dünyayı paylaştıkları tüm canlılarla sürdürülebilir bir geleceğe sahip olmak için hayati öneme sahiptir. Sosyobilimsel sorumluluk, 21. yüzyılın karakterlerinden biridir. 21. yüzyıl küresel bir dünya görüşünü benimseyen insanlar, mevcut sosyobilimsel konuları tanımlayabilirler. Ayrıca, bu konularda karar verme süreçlerine aktif olarak katılırlar ve bunları korumak için harekete geçerler.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :