Türk Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma

Yazar: Mehmet Yanık
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 11-26
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Eğitim-öğretim sürecinin niteliği, içinde barındırdığı unsurların niteliği ile doğru orantılıdır. Sürecin önemli bir unsuru olan öğretmenlerin günümüz şartlarında sunulan imkanları kullanabilir olması eğitimde istenilen hedeflere ulaşmada bir basamaktır. Bu bağlamda öğretmen eğitimi ve sürekli gelişimi önemli bir çalışma konusudur. Sürekli değişen ve gelişen çağımızda toplumsal ihtiyaçlarla ilgili eğitim alanında ve öğretme yetiştirme konularında yaşanan değişimlerle beraber ülkemizde de öğretmen yetiştirme programlarında zorunlu hale gelen değişimler 2018 yılında YÖK tarafından yapılmıştır. Öğretmen adaylarına çağın gereklerini kazandıracak alan bilgisi, meslek bilgisi ve meslek ahlakı ve etiğiyle ilgili beceriler ve öğretim teknolojileri konuları programda yer almıştır. Yeni programda yer alan bu berecilerin mevcut görevde olan, önceki yetiştirme programları ile yetişmiş öğretmenlere aktarımı ve kazandırılması ancak hizmet içi eğitim uygulamaları ile sağlanabilmektedir. Ancak öğretmenler buna istekli olmalı ve uygun koşullar sağlanmalıdır. Bu sebeple öncelikle öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi ve mesleki öğrenmeye bakış açılarının bilinmesi gerekmektedir.

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Vi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 214
DOI: 10.37609/akya.2116
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gül Şebnem Altuner Çoban Bölümü Görüntüle
Türk Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Mehmet Yanık Bölümü Görüntüle
Sosyal Medya Ortamlarının Aile Eğitimi Ve Katılımında Kullanılabilirliği Ezgi Pelin Yıldız Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Dersi Ve Uzaktan Eğitim: Öğrenci Görüşleri Hüseyin Erol Bölümü Görüntüle
Hollanda Eğitim Sistemi Ve Eğitimde Özelleştirme Uygulamaları: Türk Eğitim Sistemi Ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme Semih Çayak Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri Ile Demokratik Tutumları Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Öğrenen Okullar Ve Okulların Karakter Eğitimlerinin İncelenmesi Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Laboratuvar Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimine İlişkin Görüşleri Üzerine Etkisi Hilal Karabulut, Ahmet Karabulut Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması: Türkiye Örneği Ayşe Güzeltaş, Bengü Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğretmenlerine Göre Tübitak 4006 Bilim Fuarlarının Etkililiği Habip Göksu, Ahmet Kanmaz Bölümü Görüntüle
Yetişkin Eğitimi Nedir? Dünyada Ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Kavramı Ve Kapsamı Fatma Tezcan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :