Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri Ile Demokratik Tutumları

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 93-112
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Araştırma öğretmen adaylarının 21. yy becerileri ile demokratik tutumlarının incelenerek; aralarındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilmiş ilişkisel tarama modeline dayalı nicel bir araştırmadır. Araştırma kapsamında öğretmen adaylarının sınıf düzeyi, bölüm, çevrimiçi kurslara katılım sağlama, lise türü değişkenlerine göre; 21. yüzyıl becerileri ve demokratik tutumları incelenmiştir. Öğretmen adaylarının 21.yy becerileri ile demokratik tutumlarının cinsiyet ve bölüm değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği belirlenirken; üniversite öğrencilerinin 21.yy becerilerinin ise lise türü değişkenine göre farklılaştığı tespit edilmiştir.  Öğretmen adaylarının, 21.yy becerilerine yönelik orta düzey; demokratik tutumlarına ilişkin ise ortalamanın üzerinde puan aldıkları; aralarında pozitif yönlü orta düzey ilişki olduğu ortaya çıkmıştır.

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Vi
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 214
DOI: 10.37609/akya.2116
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Öğretmen Adaylarının Çok Katmanlı Okuryazarlık Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Gül Şebnem Altuner Çoban Bölümü Görüntüle
Türk Öğretmenlerin Mesleki Öğrenme Eğilimleri: Karşılaştırmalı Bir Çalışma Mehmet Yanık Bölümü Görüntüle
Sosyal Medya Ortamlarının Aile Eğitimi Ve Katılımında Kullanılabilirliği Ezgi Pelin Yıldız Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Dersi Ve Uzaktan Eğitim: Öğrenci Görüşleri Hüseyin Erol Bölümü Görüntüle
Hollanda Eğitim Sistemi Ve Eğitimde Özelleştirme Uygulamaları: Türk Eğitim Sistemi Ile Karşılaştırmalı Bir İnceleme Semih Çayak Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Yirmi Birinci Yüzyıl Becerileri Ile Demokratik Tutumları Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Öğrenen Okullar Ve Okulların Karakter Eğitimlerinin İncelenmesi Emine Merve Uslu Bölümü Görüntüle
Laboratuvar Uygulamalarının Lise Öğrencilerinin Meslek Seçimine İlişkin Görüşleri Üzerine Etkisi Hilal Karabulut, Ahmet Karabulut Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Montessori Eğitim Programının Etkililiği Üzerine Bir Meta-analiz Çalışması: Türkiye Örneği Ayşe Güzeltaş, Bengü Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğretmenlerine Göre Tübitak 4006 Bilim Fuarlarının Etkililiği Habip Göksu, Ahmet Kanmaz Bölümü Görüntüle
Yetişkin Eğitimi Nedir? Dünyada Ve Türkiye’de Yetişkin Eğitimi Kavramı Ve Kapsamı Fatma Tezcan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :