Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 41-64
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, öğretmen adaylarının değerler eğitimi konusundaki öz-yeterlik inançları ile öğretmenlerin değerleri öğretme konusundaki etkililik inançları, başarı beklentisi ve planlanan çaba arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçlamaktadır. Değerlerin bireysel ve toplumsal yaşam üzerindeki etkisi, değerler eğitimine olan ilgiyi artırmıştır. Ancak, değerler eğitimi konusunda öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarına yönelik araştırmaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının değerler eğitimi konusundaki öz-yeterlik inançları ile değerleri öğretme konusundaki etkililik inançları, başarı beklentisi ve planlanan çaba arasındaki ilişkileri araştırarak bu alandaki araştırmalara katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançları, öğretim uygulamaları, öğretme ve öğrenme hakkındaki yapılandırmacı kavramlar, hedeflere yönelik performans ve ustalık hedefleri, mesleki bağlılık gibi faktörlerle ilişkili olduğu bulunmuştur. Öğretmenlerin öz-yeterlik inançları ise iş tatmini, sınıf iklimi, işbirliği, öğrenci odaklı aktiviteler, öğretim yenilikleri, öğrenci algısı, öğretme tutumu ve kariyer gelişimi gibi alanlarda etkili olduğu görülmüştür.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Iii
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 246
DOI: 10.37609/akya.76
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Better Than Nothing But Far From Ideal: Views Of Instructors And Students About Emergency Distance Education During The Covid-19 Pandemic Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl Bölümü Görüntüle
Using Technology For Teaching Social Emotional Learning Bade Vardarlı, Mine Aladağ Bölümü Görüntüle
Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort Şahin Dündar Bölümü Görüntüle
Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study Büşra Şule Çetin, Mithat Takunyacı Bölümü Görüntüle
Group Interventions In Schools Burcu Pamukçu Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Motivational Beliefs, Meta-cognitive Strategies, Need For Cognition And Academic Achievement: A Mixed Methods Study Uğur Akpur Bölümü Görüntüle
Investigating The Learning Styles Of Middle School Students In Terms Of Some Variables F. Gülruh Gürbüz, Ezgi Dede Bölümü Görüntüle
Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic Nilay Kayhan, Pelin Pıstav Akmese, Kübra Özgan Demiröz Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of The Methods Used In The Skill Teaching To The Individuals With Intellectual Disabilities: A Descriptive Meta-analysis Nihal Şen, Hakan Sarı Bölümü Görüntüle
Examining The Anxiety And Social Support Levels Perceived By Mothers Of Children With Autism Spectrum Disorders Pelin Pıstav Akmese, Nilay Kayhan Bölümü Görüntüle
Evaluation Of The English Language Teaching Curriculum In Turkish Primary Schools: A Meta-analysis Study Serpil Tekir Bölümü Görüntüle
Eye Movements In Reading Fluent Reading And Speed Reading Yusuf Günaydın Bölümü Görüntüle
Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :