Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 23-34
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, Türk öğretmenlerin öz-düzenleyici öğrenme skalasına yönelik tutumlarının Türkçe'ye uyarlanmasını ele almaktadır. Eğitim üzerine yapılan araştırmalar genellikle öğrencilerin akademik başarılarının artırılmasına odaklanmaktadır ve öğrencilerin akademik başarılarındaki farklılıkların temel nedeni olarak bireysel farklılıklar gösterilmektedir. Bireysel farklılıkları yaratan durumlar, öğrencilerin çalışma alışkanlıkları, öğrenme stratejileri, öz kontrol ve öz düzenleme becerileri gibi terimlerle açıklanabilir. Ülkemizde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2005 yılında hazırlanan ve uygulamaya konulan müfredat, bireysel öğrenme faaliyetlerine dayanan yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmiştir ve öğrencilere öğrenme sürecinde daha aktif olma ve kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenme fırsatı vermektedir. Bu nedenle, öğrencilerin yapılandırmacı yaklaşımı etkili bir şekilde uygulamaları ve müfredat hedeflerine ulaşmaları için öz düzenleme becerilerine sahip olmaları önemlidir. Öz düzenleme, öğrencilerin öğrenme süreçlerini kendi bireysel farklılıkları, güçlü ve zayıf yönleri doğrultusunda inşa etmeleri ve karşılaştıkları zorluklara karşı öz motivasyon oluşturmaları olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme sürecinde, bireylerin kendi öğrenme süreçlerini planlama, kontrol etme ve kendi öğrenme sorumluluklarını üstlenme olarak ifade edilebilir. Araştırmacılar, öz düzenlemenin öğrencilerin etkili öğrenmesinde önemli bir rol oynadığını belirtmektedirler. Bu durum, öz düzenli öğrenme terimini ortaya çıkarmaktadır. Öz düzenli öğrenme, öğrenenlerin hedeflerine ulaşmak için öğrenme sürecini kendilerine göre uyarladıkları aktif ve yapılandırmacı bir süreçtir. Bu süreçte, öğrenen motivasyon kaynaklarını ve metakognisyon stratejilerini belirler, hedeflere uygun stratejileri belirler ve uygular. Kısacası, öz düzenli öğrenme, eğitim ortamlarında öğrenme fenomenlerinin bireysel olarak düzenlenmesidir. Öğrencilerin öz düzenleme becerilerinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların öğretmenler tarafından desteklenmesi, nitelikli bir öğrenme için gereklidir. Literatürde öz düzenli öğrenme üzerine birçok çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmalarda, öğretmenlerin öz düzenli öğrenme konusundaki uygulamaları arasında etki büyüklükleri arasında büyük farklılıklar olduğu görülmektedir.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :