The Impact Of A Supportive School Culture And Of Teachers’ Professional Collaboration, Work Environment Satisfaction, And Professional Satisfaction On Student Motivation

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 67-80
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmada, destekleyici bir okul kültürünün (SSC), öğretmenlerin mesleki işbirliği (PC), çalışma ortamı memnuniyeti (WES) ve mesleki memnuniyet (PS) faktörlerinin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkileri test edilmektedir. SSC kavramı, öğretmenler arasındaki karşılıklı saygı ve eğitim kurumunda serbest tartışma olarak tanımlanmaktadır. SSC'ye sahip bir kurumun, öğretmenlere eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunları serbestçe tartışma ve birbirlerinin görüşlerine saygı duyma imkanı sağlayacağı kabul edilmektedir. Bu tür bir kurumda çalışan öğretmenlerin çalışma ortamından memnun olmaları ve işlerinden keyif almaları beklenmektedir. WES ile iş memnuniyeti arasında doğrudan bir bağlantı vardır. Okullarında olmaktan ve işlerinden keyif alan öğretmenler, çalışma ortamlarından memnun olacak ve öğrencilerini etkili bir şekilde motive etmeleri beklenmektedir. PC konusunda ise, öğretmenlerin müfredat geliştirme, öğrenci davranışlarını kontrol etme ve öğrenci gelişimi gibi konularda birbirlerine yardımcı olarak ders içeriği iyileştirilir. Öğretmenlerin birlikte çalıştığı bir ortamda çalışmanın PS seviyelerini artırması beklenmektedir. Eğitimcilerin PS'ı, öğrencilerini etkili bir şekilde motive etmeleri beklenen bir okulda çalışma ortamından memnun olmalarıyla doğrudan ilişkilidir. Bu çalışma, SSC, PC, WES ve PS faktörlerinin öğrenci motivasyonu üzerindeki etkilerini test eden bir model önermektedir.(AI)

Kitap Adı: Current Studies In Social Sciences Iv
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 141
DOI: 10.37609/akya.1272
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :