Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vii

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 187
DOI: 10.37609/akya.2600
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu metin, \"Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış - VII\" adlı kitabın içeriğini ve yazarlarını tanıtmaktadır. Kitap, fen eğitimi alanında yapılan araştırmalara güncel bir bakış sunmaktadır. Editörler Abdullah Aydın ve Alev Doğan tarafından hazırlanan kitap, Akademisyen Kitabevi A.Ş. tarafından basılmıştır. Kitapta, fen bilgisi öğretmen adaylarının sosyobilimsel konulardaki eleştirel düşünme becerileri, okul öncesi öğretmenlerinin fen öğretimine yönelik sınıf yönetimi becerileri, fen bilimleri dersinde kullanılan çalışma yapraklarının öğrencilerin akademik başarılarına etkisi gibi konular ele alınmaktadır. Kitapta yer alan diğer bölümler arasında öğretmen adaylarının ilk yardım bilgi düzeyleri, öğretmen adaylarının arazi gezilerine yönelik görüşleri ve ortaokul öğrencilerinin hücre ve bölünmeler ünitesine yönelik akademik başarı düzeyleri gibi konular da bulunmaktadır. Kitap, eğitim bilimleri alanında çalışan akademisyenler, öğretmenler ve öğretmen adayları için faydalı bir kaynak olabilir.(AI)

Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyobilimsel Konulardaki Eleştirel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi Seda Okumuş Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Fen Öğretimine Yönelik Sınıf Yönetimi Becerilerinin İncelenmesi Seyhan Dedeler, Ali Yiğit Kutluca Bölümü Görüntüle
Fen Bilimleri Dersinde Kullanılan Çalışma Yapraklarının Öğrencilerin Akademik Başarılarına Etkisi Merve Konca, Abdullah Aydın Bölümü Görüntüle
7. Sınıf Öğrencilerinin Sahip Oldukları Öz-düzenleme Durumlarının Fen Akademik Başarılarına Olan Etkisinin Araştırılması Elif Öznur Tokgöz, Alev Doğan Bölümü Görüntüle
Formasyon Eğitiminde Uygulama Temelli İşlenen Özel Öğretim Yöntemleri Dersine İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri Ezgi Güven Yıldırım, Ayşe Nesibe Önder, İsmail Önder Bölümü Görüntüle
Fen Bilimleri Öğretmenleri Ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Becerileri Ile Stem'e Yönelik Yeterlik Ve Tutumlarının Belirlenmesi Sibel Kebeli, Sevcan Candan Helvacı Bölümü Görüntüle
Fen Eğitiminde Mühendislik Tasarım Temelli Robotik Kodlama Uygulaması: Enerji Tasarrufu Örneği Gökhan Güven, Nevin Kozcu Çakır, Suna Karlıdağ Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının İlk Yardım Bilgi Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Pelin Tuzlak, Kübra Aydemir, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Arazi Gezilerine Yönelik Görüşlerinin Belirlenmesi Tutku Karanfilci, Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Ortaokul Öğrencilerinin Hücre Ve Bölünmeler Ünitesine Yönelik Akademik Başarı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi Çınar Kılıç, Sönmez Girgin Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :