Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education

Yazar: Ufuk Töman
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 105-116
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, biyoloji eğitiminde yüksek düzeyde düşünme becerilerinin incelenmesi üzerinde durulmaktadır. Bilim ve teknoloji alanındaki gelişmelerle birlikte ülkeler arasındaki rekabet hızlanmıştır. Bir ülkenin gelişimi, dünyada meydana gelen değişimlere ve gelişmelere en iyi şekilde uyum sağlamasına doğru orantılıdır. Bu süreçte, toplumda bireylerin donanımlı olması gerekmektedir. Bilimsel düşünme gücüne sahip, topluma karşı sorumluluk duyan, eleştirel düşünen, karşılaştığı sorunlara çözümler üreten ve yaşamlarını çözümler olarak kullanan bireyler, donanımlı bireyler olarak tanımlanabilir. Düşünce süreci, bireyin beyin kullanarak herhangi bir olay veya duruma karşı gerçekleştirdiği değişiklik olarak tanımlanır. Bu değişiklik, bireyin düşünce sürecini bilgi, anlama ve uygulama gibi bilişsel adımların ilk aşamasından analiz, sentez ve değerlendirme gibi son aşamasına kadar olmalıdır. Bu adımların en üstüne ulaşmak için düşünme becerilerinin gelişimini öncelikli olarak ele alan eğitimsel uygulamaların olması önemlidir. Bireylere yüksek düzeyde düşünme becerileri kazandırmak amacıyla programlı bir eğitim süreci oluşturulmalıdır. Eğitimin en önemli unsurlarından biri şüphesiz düşünmedir. Bireyler, sosyal hayatlarının her aşamasını düşünme eylemiyle etkileşim içinde geçirirler. Bu etkileşim, bireyleri hayata hazırlar ve düşünceleri doğrultusunda yaşamalarını sağlar. Bireyin alacağı eğitim, sadece onu hayatın gerçekleri için hazırlamakla kalmaz, aynı zamanda günlük yaşamda karşılaşabileceği sorunları çözmede yaşamını kolaylaştıracak fırsatlar sunar. Düşünme, bireylere geliştirilebilen ve öğretilebilen bir beceridir; eğitimciler, hazırladıkları programlarla düşünme becerilerinin gelişimine katkıda bulunabilirler. Düşünme becerileri çeşitlendikçe, düşünme türleri de artar ve tüm düşünme becerilerini eğitim programı kapsamında öğretmek zorlaşır. Bu zorluğu ortadan kaldırmak ve en geniş kitlelere ulaşarak bireylere sunmak için, eğitim programlarında kapsamlı ve önemli düşünme becerileri olarak kabul edilen analitik düşünme, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, yansıtıcı düşünme gibi düşünme türlerinin eğitimi temel alınır.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :