Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 117-130
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmada, ortaokul öğrencilerinin fen öğrenmeye olan motivasyon düzeylerini etkileyen faktörler incelenmiştir. Fen ve teknoloji okuryazarlığı, bireylerin araştırma-sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmeleri, ömür boyu öğrenme yeteneklerini kazanmaları ve çevreleri ve dünya hakkında merak duygusu taşımaları için gereken bilgi, anlayış, tutum ve değerlerin bir kombinasyonudur. Öğretmenler, öğrencilerini sadece ilgi alanlarına göre motive etmekle kalmamalı, aynı zamanda fen okuryazarlığına da yardımcı olmalıdır. Motivasyon, öğrencilerin yaratıcılıklarını, öğrenme stillerini ve akademik başarılarını etkileyen önemli bir faktör olarak bilinmektedir. Motivasyon, öğrencilerin başarılı olmak, çalışmak ve öğrenmek için bir güçtür. Başarıya ulaşmak için bir ihtiyacı karşılamak için bir güçtür ve bu güç, bireyi harekete geçiren iç faktörleri ve bireyleri teşvik eden dış faktörleri ifade eder. Başarılı öğretmenlerin öğrencilerini belirli düzeylerde motive ettikleri bilinmektedir. Ancak, kaygıya neden olan uyarılma, performansta azalmaya neden olabilir. Öğretmenin coşkulu, empatik davranışları öğrencilerin motivasyonunu etkiler. Motivasyonun öğrenme ve davranış üzerindeki etkileri bilinmesine rağmen, nasıl kullanılacağı ve ne anlama geldiği hakkındaki bilgi bilinmemektedir. Motivasyon, öğrencilerin okul başarısına katkıda bulunan önemli bir faktör olarak kabul edilmektedir. Motivasyonun, fen eğitimi ve başarı, kavramsal değişim, eleştirel düşünme ve bilimsel süreç becerilerinin gelişimi üzerinde önemli bir rolü olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin konulara olan ilgileri, görev algıları ve bilimsel yorumlardaki başarıları motivasyonlarından etkilenmektedir. Yüksek motivasyona sahip öğrenciler, düşük motivasyona sahip öğrencilere göre sınıf etkinlikleri ve ödevlerinde daha fazla çaba ve kararlılık gösterme eğilimindedir. Motivasyon, yeni şeyler öğrenme performansını, önceden öğrenilen bilgilerin hatırlanmasını ve öğrenme sürecindeki performansı etkileyebilir.(AI)

Kitap Adı: Special Topics In Science Education Research
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 192
DOI: 10.37609/akya.152
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
A Two-phased Conceptual Test To Help Reveal The Misconceptions About The Topic Of “work” Eda Demirel, İlbilge Dökme Bölümü Görüntüle
Adaptation Of The Teacher Attitudes Towards Self- Regulated Learning Scale To Turkish Fazilet Seçil Gök Bölümü Görüntüle
Comparison Of Students At Eco-schools, Eco-schools With Green Flag And Ordinary Primary Schools In Terms Of Environmental Literacy Sönmez Girgin, Yücel Yüksel Bölümü Görüntüle
Developing Some Character And Values For Preservice Biology Teachers With A Socioscientific Program Nurcan Uzel, Ali Gül Bölümü Görüntüle
Educational Studies About Evolution In Turkey: A Thematic Review Of The Literature Ahmet Taşdere, Mine Kır Yiğit Bölümü Görüntüle
Examination Of Higher Order Thinking Skills In Bology Education Ufuk Töman Bölümü Görüntüle
Factors Affecting The Motivation Levels Of Secondary School Students For Science Learning Semra Benzer, Yasemin Sarışık, Hilal Koçan Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Effects Of Stem Education Approach On Secondary School Students’ Attitude Towards Science, Interest In Stem Professions And Scientific Process Skills Özlem Badem, Betül Timur Bölümü Görüntüle
The Effects Of Prediction-observation-explanation And Concept Cartoon Methods On The Students’ Academic Achievement And Attitudes Nagihan İmer Çetin, Zeynep Işılay Dikmen Bölümü Görüntüle
The Views Of Science And Technology Teachers Over The Effect Of Constructivist Educational Approaches On Students İbrahim Yüksel, Suna Kalender Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :