Sosyobilimsel Konuların Öğretiminde Üçlü Öğretim Yaklaşımının Öğretmen Adaylarının Fen Okuryazarlığına Etkisi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 85-100
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, öğretmen adaylarının fen okuryazarlığına etkisi açısından sosyobilimsel konuların üçlü öğretim yaklaşımıyla öğretilmesini incelemektedir. Günümüzde teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte, öğretmen yetiştirme programlarında öğrencilerin aktif olarak sürece dahil olmaları ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak araştırma ve sorgulama becerilerini geliştirmeleri önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, fen eğitimi sürecinde teknoloji destekli öğretimin etkili bir şekilde kullanılması ve yeni öğretim yaklaşımlarının fen sınıflarında uygulanması gerekmektedir. Teknolojik pedagojik alan bilgisi (TPAB) kavramı da bu bağlamda önemli bir yer tutmaktadır. TPAB, öğretmenlerin teknoloji, alan ve pedagoji bilgilerini harmanlayarak birleştirebilme becerisini ifade etmektedir. Üçlü öğretim yaklaşımı ise TPAB bağlamında ele alınabilen bir yaklaşımdır ve internet-tabanlı araştırma, poster hazırlama süreci ve mini sempozyum aktivitelerinden oluşmaktadır. Bu çalışma, sosyobilimsel konuların üçlü öğretim yaklaşımıyla öğretilmesinin öğretmen adaylarının fen okuryazarlığına etkisini incelemektedir. Sosyobilimsel konuların seçilmesinin sebebi, bilim ve toplum arasındaki dinamik bağa dikkat çekmektir. Bu çalışma, öğretmen adaylarının sosyobilimsel konuları öğrenirken aktif bir şekilde katılım sağlamalarını ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmalarını teşvik etmektedir. Sonuç olarak, üçlü öğretim yaklaşımının öğretmen adaylarının fen okuryazarlığına olumlu bir etkisi olduğu görülmektedir.(AI)

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vi
Editor: Alev Doğan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.2529
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :