Türk-i̇slam Coğrafyası Bilim Tarihi: Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Ne Biliyor?

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 139-156
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, \"III. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Yeni Yönelimler Sempozyumu: Geçmiş ve Gelecek Bağlamında Ortadoğu\" sempozyumunda sunulan özet bildirinin geliştirilmiş halidir. Çalışmanın amacı, gençlere bilim ve gerçeğe ulaşma sezgisi kazandırmak için bilim tarihini eğitim ortamına entegre etmenin önemini ve Türk İslam bilim tarihinin bu entegrasyonda nasıl bir rol oynayabileceğini açıklamaktır. Bilim tarihi, bilimin doğuşu, gelişimi, bilim insanlarının hayatları ve çalışmaları, kullanılan yöntemler ve araçlar, bilimsel kurumlar ve aletler, bilimin ekonomik, siyasi, dini ve toplumsal bağlantıları gibi konuları ele alan bir disiplindir. Bilim tarihinin öğretiminde, tarihsel sürecin tam olarak anlaşılması gerekmektedir. Türk eğitim sisteminde batılı bilim anlayışının baskın olması nedeniyle öğrenciler diğer uygarlıkların ve toplumların bilimsel katkılarıyla ilgili bir anlayış geliştirememektedir. Bu nedenle, bilime katkısı olan kültürlerle ilgili daha gerçekçi bir algının oluşturulması gerekmektedir. Bilim tarihinin ülkeler bazında tekelleştirilmesi de bilimsel zihniyete karşı işlenmiş bir suç olarak değerlendirilmektedir. Bu çalışma, bilim tarihinin fen eğitimi ortamlarına entegrasyonunun önemini vurgulamakta ve öğretmen adaylarıyla gerçekleştirilen bir çalışmanın amacına yönelik bir bakış açısı sunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vi
Editor: Alev Doğan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.2529
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :