Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Dijital Oyun Tasarımına Yönelik Öz-yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 1-18
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital oyun tasarımına yönelik öz-yeterlik düzeyleri incelenmiştir. Günümüzde dijital oyunların eğitim araştırmalarında popüler bir yer edindiği ve öğretim ortamı olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu durum, internetin gelişimi ve düşük maliyetli bilgi işlem teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte ortaya çıkmıştır. Prensky'nin de belirttiği gibi, günümüz öğrencileri dijital teknolojilerin etkisiyle tamamen farklılaşmış ve dijital yerliler olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle, dijital oyunların öğrenme süreçleriyle bütünleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital oyun tasarımına yönelik öz-yeterlik düzeylerini incelemektir. Araştırma soruları arasında öğretmen adaylarının eğitim ve oyun geliştirme deneyimleri ile öz-yeterlik düzeyleri arasındaki ilişki, cinsiyet ve sınıf seviyesine göre öz-yeterlik düzeyleri arasındaki farklılıklar yer almaktadır. Dijital oyunlar, keyif veren bir eğlence biçimi olarak tanımlanmaktadır ve birçok unsurun kombinasyonuyla ilgi çekici hale gelmektedir. Bu unsurlar arasında motivasyon oluşturan hedefler, interaktiflik, geri dönütler, problem çözme becerisi ve sosyal gruplar kazandırma gibi özellikler bulunmaktadır. Bu çalışma, fen bilgisi öğretmen adaylarının dijital oyun tasarımına yönelik öz-yeterlik düzeylerini belirlemek ve eğitim programlarına entegre etmek için önemli bir adımdır.(AI)

Kitap Adı: Fen Eğitimi Araştırmalarına Güncel Bakış Vi
Editor: Alev Doğan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 158
DOI: 10.37609/akya.2529
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :