Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 39-48
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimleri incelenmiştir. Toplumların gelişmesi ve ilerlemesi, nitelikli bireylerin yetiştirilmesiyle mümkündür. Bu nedenle, eğitim alanında yaşam boyu öğrenme kavramı önem kazanmıştır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişmeler, eğitim alanını da etkilemektedir. Geleneksel eğitim anlayışıyla yetişen bireyler, sürekli değişen bilimsel ve teknolojik gelişmelere uyum sağlayamamaktadır. Bu durum ülkelerin kalkınmasına katkı sağlamamaktadır. Bu nedenle, birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de yaşam boyu öğrenme üzerinde durulmakta ve araştırmalar yapılmaktadır. Yaşam boyu öğrenme, sadece yaşam boyunca devam eden bir öğrenme süreci değil, aynı zamanda beşikten mezara kadar süren bir öğrenme sürecini ifade etmektedir. Bu kavram, formal eğitimin dışında eğitimle ilgili olan sistemi yeniden yapılandırmayı ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, örgün ve yaygın eğitim faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu çalışma, Anadolu Sağlık Meslek Lisesi'nde görev yapan öğretmenlerin yaşam boyu öğrenme eğilimlerini belirlemek amacıyla yapılmıştır.(AI)

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 191
DOI: 10.37609/akya.1520
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Farklı Yaklaşımlar Işığında Eği̇ti̇m Programı Kuramlarının İncelenmesi Bilge Özgür İnam Bölümü Görüntüle
Araştırma Yöntemleri̇ Ve Veri̇ Toplama Kaynakları Filiz Kara Bölümü Görüntüle
Eği̇ti̇m Bi̇li̇mleri̇nde İçeri̇k Anali̇zi̇nde Puanlayicilar Arasi Ölçümün Beli̇rlenmesi̇nde Kri̇ppendorff Alfa İstati̇sti̇ği̇nin Kullanilması Gürol Yokuş Bölümü Görüntüle
Anadolu Sağlık Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Mualla Alaçam, Süreyya Genç Bölümü Görüntüle
Dinamik Öğretmen Kimliği Bağlamında 2008-2018 Yılları Arasında Türkiye’de Öğretmen Kimliği Murat Polat Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Sayi Hissi Gözde İnal Kızıltepe, Özgün Uyanık Aktulun Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi̇ Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlığına İli̇şki̇n Tutumlarının İncelenmesi Mehmet Alver Bölümü Görüntüle
Fransızcayı Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerde Kültürlerarası Duyarlılık Zühre Yılmaz Güngör Bölümü Görüntüle
Bilişsel Sinirbilim Ve Yabancı Dil Öğretimi: Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminde Sesletim Öğretimi Üzerine Bilişsel Sinirbilimin Katkıları Murat Özüdoğru Bölümü Görüntüle
Ders Kitabı Yazımında Bilimsel İçerik Yeterliliğine İlişkin Yanılgılar (Coğrafya Dersi Örneği) Yeliz Çelen Bölümü Görüntüle
Akademisyenlerin Yaşam Becerilerinin Çalışan Performansı Ve Bazı Demografik Özelliklerle İlişkisi Murat Kalfa Bölümü Görüntüle
Peyzaj Mimarlığı Eğitiminde Peyzaj Planlama Stüdyosu Banu Çiçek Kurdoğlu, Elif Bayramoğlu, Sultan Sevinç Kurt Konakoğlu Bölümü Görüntüle
İdeal İç Mimarlık Eğitimi Genco Berkin Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :