Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Algoritmik Düşünme Eğitimi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 257-272
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, erken çocukluk dönemi fen eğitiminde algoritmik düşünme eğitiminin önemi üzerinde durulmaktadır. Günümüzde çocuklar dijital yerliler olarak büyümekte ve teknolojiyle iç içe olmaktadır. Ancak, sadece teknolojiyi tüketmek değil, aynı zamanda üretmek için de bilgi işlemsel düşünme becerilerinin geliştirilmesi gerekmektedir. Bilgi işlemsel düşünme, geleceğin bilim insanları ve mühendislerini yetiştirmek için gereklidir ve aynı zamanda gerçek dünya problemlerini çözmek için de kullanılabilir. Algoritmik düşünme gibi bilgisayar bilimlerindeki kavramlar, bilgi işlemsel düşünmenin bir parçası olarak kullanılmaktadır. Bu beceri, programcılar ve bilgisayar bilimi alanındaki insanlar için önemlidir ve günümüzde bilgisayarların yaygın kullanımıyla birlikte herkes için temel bir beceri haline gelmiştir. Eğitimciler ve politika yapıcılar da bilgi işlemsel düşünme eğitiminin önemini fark etmişlerdir ve birçok ülkede müfredat reformları gerçekleştirilerek bu becerinin erken yaşlarda öğretilmesi teşvik edilmektedir. Türkiye'de de 2023 Vizyon Planı'nda bilişim becerilerinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde algoritmik düşünme eğitimine yönelik farkındalık oluşturmak ve algoritma eğitimlerini içeren projelerle öğrencilere erken yaşlarda bu becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 340
DOI: 10.37609/akya.2745
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitiminin Önemi, Kapsamı Ve İçeriği Nisa Başara Baydilek Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Bilimin Doğası Anlayışı Gülşah Uluay Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Serap Yılmaz, Banu Özkan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Dünya’da Ve Ülkemizde Uygulanan Fen Eğitimi Programları Ve Öğrenme Merkezleri Seda Ata, Sinem Serçe Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Eğitiminde Fen Etkinliklerini Planlama, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme Aşamaları Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Esra Betül Kölemen Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler Raziye Günay Bilaloğlu Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım Ve Proje Örnekleri Murat Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Ve Örnek Etkinlikler Tuba Akar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Sorgulama Temelli Fen Eğitimi İnanç Eti Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Stem Yaklaşımı Sema Altun Yalçın, Esila Samur Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Stem Eğitiminde Teknoloji Ve Mühendislik: Eğitsel Robotik Uygulamalar Sinan Çınar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Algoritmik Düşünme Eğitimi Mustafa Uğraş Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Öğretmenin Ve Ebeveynin Rolü Saadet Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Çevre Eğitimi Rüveyda Menteş, Mehmet Nur Tuğluk Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Montessori Yaklaşımının Etkisi Zehra Çakır, Sema Altun Yalçın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :