Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Montessori Yaklaşımının Etkisi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 317-331
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, erken çocukluk döneminde Montessori yaklaşımının fen eğitimine etkisi incelenmiştir. Bilgi çağı olarak nitelendirilen günümüzde, teknolojik gelişmeler hızla ilerlemekte ve toplumların beklentileri de değişmektedir. Bu beklentiler arasında, üretken ve sorumluluk sahibi bireylerin yetiştirilmesi, analitik düşünme ve çözüm odaklılık gibi 21. yüzyıl becerilerinin kazandırılması yer almaktadır. Bu nedenle, eğitim sisteminde erken çocukluk döneminin önemi fark edilmelidir. Bu dönemde çocuklar araştırma yapmaya, problem çözmeye, deney yapmaya ve sorgulamaya isteklidirler. Bu doğrultuda, eğitimcilerin çocukların bu becerilerini desteklemek ve geliştirmek için farklı ve etkili öğretim yaklaşımlarını kullanmaları gerekmektedir. Montessori yaklaşımı, çocukların kendi öğrenme süreçlerini yönlendirmelerine ve keşfetmelerine olanak tanır. Bu yaklaşım, çocukların fen bilimlerine ilgi duymalarını sağlayabilir ve temel bilimsel süreç becerilerini geliştirebilir. Okul öncesi dönem, çocuğun temel eğitime hazırlanmasını hedefler ve bu dönemde kazandırılan davranışlar bireyin yaşamını şekillendirir. Bu nedenle, erken çocukluk döneminde Montessori yaklaşımının fen eğitimine entegre edilmesi, nitelikli ve üretken bireylerin yetiştirilmesine katkı sağlayabilir.(AI)

Kitap Adı: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 340
DOI: 10.37609/akya.2745
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitiminin Önemi, Kapsamı Ve İçeriği Nisa Başara Baydilek Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Bilimin Doğası Anlayışı Gülşah Uluay Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Serap Yılmaz, Banu Özkan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Dünya’da Ve Ülkemizde Uygulanan Fen Eğitimi Programları Ve Öğrenme Merkezleri Seda Ata, Sinem Serçe Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Eğitiminde Fen Etkinliklerini Planlama, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme Aşamaları Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Esra Betül Kölemen Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler Raziye Günay Bilaloğlu Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım Ve Proje Örnekleri Murat Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Ve Örnek Etkinlikler Tuba Akar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Sorgulama Temelli Fen Eğitimi İnanç Eti Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Stem Yaklaşımı Sema Altun Yalçın, Esila Samur Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Stem Eğitiminde Teknoloji Ve Mühendislik: Eğitsel Robotik Uygulamalar Sinan Çınar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Algoritmik Düşünme Eğitimi Mustafa Uğraş Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Öğretmenin Ve Ebeveynin Rolü Saadet Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Çevre Eğitimi Rüveyda Menteş, Mehmet Nur Tuğluk Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Montessori Yaklaşımının Etkisi Zehra Çakır, Sema Altun Yalçın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :