Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım Ve Proje Örnekleri

Yazar: Murat Bartan
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 139-156
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, erken çocukluk dönemi fen eğitiminde proje temelli yaklaşımın önemi ve projelerin nasıl uygulanabileceği ele alınmaktadır. Geleneksel eğitim anlayışının yerini çocuğu merkeze alan yaklaşımların aldığı belirtilmektedir. Bu yeni yaklaşımlar, öğretmenin rolünün değiştiği ve çocukların aktif bir rol üstlendiği bir eğitim ortamının oluşmasını sağlamıştır. Proje temelli yaklaşım, öğretmenin rehberlik ettiği ve çocukların araştırma ve inceleme becerilerini geliştirdiği bir öğrenme sürecini içermektedir. Ayrıca, proje temelli yaklaşımın değerlendirme sürecinde de farklılık yarattığı ve çocukların kendi kendilerini değerlendirebilmelerine olanak sağladığı belirtilmektedir. Proje temelli yaklaşımın kökeni ve tarihsel süreci de açıklanmaktadır. Bu makale, erken çocukluk dönemi fen eğitiminde proje temelli yaklaşımın önemini vurgulamakta ve örnek projeler sunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 340
DOI: 10.37609/akya.2745
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitiminin Önemi, Kapsamı Ve İçeriği Nisa Başara Baydilek Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Bilimin Doğası Anlayışı Gülşah Uluay Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Serap Yılmaz, Banu Özkan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Dünya’da Ve Ülkemizde Uygulanan Fen Eğitimi Programları Ve Öğrenme Merkezleri Seda Ata, Sinem Serçe Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Eğitiminde Fen Etkinliklerini Planlama, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme Aşamaları Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Esra Betül Kölemen Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler Raziye Günay Bilaloğlu Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım Ve Proje Örnekleri Murat Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Ve Örnek Etkinlikler Tuba Akar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Sorgulama Temelli Fen Eğitimi İnanç Eti Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Stem Yaklaşımı Sema Altun Yalçın, Esila Samur Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Stem Eğitiminde Teknoloji Ve Mühendislik: Eğitsel Robotik Uygulamalar Sinan Çınar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Algoritmik Düşünme Eğitimi Mustafa Uğraş Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Öğretmenin Ve Ebeveynin Rolü Saadet Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Çevre Eğitimi Rüveyda Menteş, Mehmet Nur Tuğluk Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Montessori Yaklaşımının Etkisi Zehra Çakır, Sema Altun Yalçın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :