Necatibey Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçim Nedenleri Ve Mesleğe İlişkin Tutumları

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 119-128
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu araştırma, Necatibey Eğitim Fakültesi'nde okuyan öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini seçme nedenlerini ve mesleğe ilişkin tutumlarını incelemektedir. Öğretmenlik mesleği toplumun geleceğini etkileyen bir meslek olduğu için önemlidir. Araştırmada, öğretmen adaylarının demografik değişkenlerle birlikte öğretmenlik mesleğini seçme nedenleri ve mesleğe ilişkin tutumları incelenmiştir. Türkiye'deki akademik alanyazında yapılan araştırmalara göre, öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenleri içsel ve dışsal nedenler olarak ikiye ayrılmaktadır. Öğretmen adaylarının öğretmenliğe yönelik tutumları genellikle olumlu olarak bildirilmektedir. Cinsiyete dayalı yapılan karşılaştırmalarda ise bazı araştırmalar cinsiyetler arasında fark olduğunu gösterirken, bazıları ise fark olmadığını göstermektedir. Bu araştırma, 2018-2019 güz döneminde Necatibey Eğitim Fakültesi'nde kayıtlı olan 1. sınıf öğretmen adaylarının öğretmenliği seçme nedenlerini ve öğretmenliğe karşı tutumlarını incelemektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Iv
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 256
DOI: 10.37609/akya.656
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ümit Gözel, Beste Dinçer Bölümü Görüntüle
Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı İlgi Düzeyleri Cahit Taşdemir Bölümü Görüntüle
Diyapazonun Mutlak İşitmeye Etkisi Çağla Serin Özparlak, Salih Aydoğan Bölümü Görüntüle
Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Etkisi Fatma Nur Büyükbayraktar, Refik Dilber Bölümü Görüntüle
Ergenlerde Kimlik Gelişimi Süreçlerinin Akran Zorbalığı Ile İlişkisi Gökhan Gümüş, Ertuğrul Talu Bölümü Görüntüle
Necatibey Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçim Nedenleri Ve Mesleğe İlişkin Tutumları Hande Çelik, Ali Rıza Terzi Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Göçmenlerin Entegrasyonu Hasan Bozkaya Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Algılanan Stresinde Mizah Tarzları Ve İletişim Becerilerin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Lütfü Bildik, Özge Özsaban Bölümü Görüntüle
Eğitimde Sınıf Yönetimi Perspektifinden Yüz Yüze Ve Çevrimiçi Sınıflarda İletişimsel Belirsizlikleri Azaltmak Murat Polat Bölümü Görüntüle
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Derslerdeki Konuşma Etkinliklerine Katılmamalarının Nedenleri Niymet Bahşi Bölümü Görüntüle
Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları Ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki Serhat Süral, Hasan Kurnaz Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitiminde Kültürel İzler: Günümüz Müzik Dersi Kitaplarının Müzik Kültürü Bağlamında İncelenmesi Burak Eker, Tuğba Çağlak Eker, Ayşe Çağlak Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitimi Yoluyla Değerler Eğitimi Betül Karagöz Dursun, Turan Sağer Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :