Müzik Eğitiminde Kültürel İzler: Günümüz Müzik Dersi Kitaplarının Müzik Kültürü Bağlamında İncelenmesi

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 209-228
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, müzik eğitiminde kültürel izlerin günümüz müzik dersi kitaplarının müzik kültürü bağlamında incelenmesi konusu ele alınmaktadır. Kültür, insan yaşamıyla ilişkili bir olgu olarak değerlendirilmekte ve müzikle olan bağlantısı antropolojik ve etnomüzikolojik temalarla ilişkilendirilmektedir. Kültür, bir grup insanın fiziksel, sosyal ve metafizik çevrelerine uyum sağlamaları ve dönüştürmeleri gerektiği fikrine dayanmaktadır. Müzik ise bir kültürün özünü sembolize ederek, kültürün tarihini ve içinden geçen ipleri yansıtarak insanların kimliklerini şekillendirmektedir. Kültürün müzikle olan ilişkisi, insan yaşamıyla uyumlu olarak şekillenmektedir ve yerel bir topluluğun yaşamına yön veren bir olgu olarak incelenmektedir. Kültür, bir grup insanın inançları ve ihtiyaçları arasındaki etkileşimden doğmaktadır ve bir millet için milli kültür, manevi bir direktif olarak kabul edilmektedir. Bu bağlamda, müzik eğitiminde kültürel izlerin incelenmesi, farklı coğrafyalardaki müzik kültürlerinin karşılaştırılmasıyla birlikte belirli stilistik yapıların kalıcılığına katkı sağlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Iv
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 256
DOI: 10.37609/akya.656
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ümit Gözel, Beste Dinçer Bölümü Görüntüle
Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı İlgi Düzeyleri Cahit Taşdemir Bölümü Görüntüle
Diyapazonun Mutlak İşitmeye Etkisi Çağla Serin Özparlak, Salih Aydoğan Bölümü Görüntüle
Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Etkisi Fatma Nur Büyükbayraktar, Refik Dilber Bölümü Görüntüle
Ergenlerde Kimlik Gelişimi Süreçlerinin Akran Zorbalığı Ile İlişkisi Gökhan Gümüş, Ertuğrul Talu Bölümü Görüntüle
Necatibey Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçim Nedenleri Ve Mesleğe İlişkin Tutumları Hande Çelik, Ali Rıza Terzi Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Göçmenlerin Entegrasyonu Hasan Bozkaya Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Algılanan Stresinde Mizah Tarzları Ve İletişim Becerilerin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Lütfü Bildik, Özge Özsaban Bölümü Görüntüle
Eğitimde Sınıf Yönetimi Perspektifinden Yüz Yüze Ve Çevrimiçi Sınıflarda İletişimsel Belirsizlikleri Azaltmak Murat Polat Bölümü Görüntüle
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Derslerdeki Konuşma Etkinliklerine Katılmamalarının Nedenleri Niymet Bahşi Bölümü Görüntüle
Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları Ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki Serhat Süral, Hasan Kurnaz Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitiminde Kültürel İzler: Günümüz Müzik Dersi Kitaplarının Müzik Kültürü Bağlamında İncelenmesi Burak Eker, Tuğba Çağlak Eker, Ayşe Çağlak Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitimi Yoluyla Değerler Eğitimi Betül Karagöz Dursun, Turan Sağer Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :