Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı İlgi Düzeyleri

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 29-54
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, öğrencilerin matematik dersine karşı ilgi düzeyleri üzerine yapılan araştırmalar incelenmektedir. Matematik, günlük yaşantımızda karşılaştığımız sorunların çözümünde önemli bir araç olarak kullanılmaktadır. Matematik eğitimi ve öğretimi, bilgi toplumunun oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır. Günümüzde bilim ve teknoloji alanında hızlı gelişmeler yaşanmaktadır ve bu gelişmelere ayak uydurabilmek için akıl yürütme, yaratıcılık ve problem çözme yeteneklerine ihtiyaç duyulmaktadır. Matematik dersi, bu yeteneklerin kazandırılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, öğrenciler genellikle matematik dersini sıkıcı, zor ve anlaşılmaz bulmaktadır. Bu nedenle, matematik dersinin sevilen bir ders olarak görülmesi ve öğrencilerin matematik başarılarını artırmak için olumlu bir tutum geliştirmeleri gerekmektedir. Öğrencilerin matematik dersine karşı ilgi düzeylerini belirlemede, tutum ve kaygı gibi faktörlerin önemli bir rol oynadığı belirlenmiştir. Öğrencilerin matematik dersine karşı tutum ve kaygı düzeylerinin öğretmen davranışlarından ve öğrencinin öğretmene yönelik düşüncelerinden etkilendiği görülmektedir. Bu nedenle, öğrencilerin matematik dersine karşı olumlu bir tutum geliştirmeleri ve matematik kaygı düzeylerini azaltmaları önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Iv
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 256
DOI: 10.37609/akya.656
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Hayat Bilgisi Dersi Öğretim Programının Değerler Eğitimi Açısından Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi Ümit Gözel, Beste Dinçer Bölümü Görüntüle
Öğrencilerin Matematik Dersine Karşı İlgi Düzeyleri Cahit Taşdemir Bölümü Görüntüle
Diyapazonun Mutlak İşitmeye Etkisi Çağla Serin Özparlak, Salih Aydoğan Bölümü Görüntüle
Aktif Öğrenme Uygulamalarıyla Yapılan Fizik Öğretiminin Lise Öğrencilerinin Bilimsel Muhakeme Becerilerine Etkisi Fatma Nur Büyükbayraktar, Refik Dilber Bölümü Görüntüle
Ergenlerde Kimlik Gelişimi Süreçlerinin Akran Zorbalığı Ile İlişkisi Gökhan Gümüş, Ertuğrul Talu Bölümü Görüntüle
Necatibey Eğitim Fakültesinde Okuyan Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğini Seçim Nedenleri Ve Mesleğe İlişkin Tutumları Hande Çelik, Ali Rıza Terzi Bölümü Görüntüle
Sosyal Bilgiler Eğitimi Ve Göçmenlerin Entegrasyonu Hasan Bozkaya Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarının Algılanan Stresinde Mizah Tarzları Ve İletişim Becerilerin Rolü: Bir Yapısal Eşitlik Modellemesi Lütfü Bildik, Özge Özsaban Bölümü Görüntüle
Eğitimde Sınıf Yönetimi Perspektifinden Yüz Yüze Ve Çevrimiçi Sınıflarda İletişimsel Belirsizlikleri Azaltmak Murat Polat Bölümü Görüntüle
Türkçeyi Yabancı Dil Olarak Öğrenen Öğrencilerin Derslerdeki Konuşma Etkinliklerine Katılmamalarının Nedenleri Niymet Bahşi Bölümü Görüntüle
Öğretmenlerin Öz Yeterlik Algıları Ile Yaşam Doyumu Düzeyleri Arasındaki İlişki Serhat Süral, Hasan Kurnaz Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitiminde Kültürel İzler: Günümüz Müzik Dersi Kitaplarının Müzik Kültürü Bağlamında İncelenmesi Burak Eker, Tuğba Çağlak Eker, Ayşe Çağlak Bölümü Görüntüle
Müzik Eğitimi Yoluyla Değerler Eğitimi Betül Karagöz Dursun, Turan Sağer Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :