Hi̇ti̇t Meti̇nleri̇nde Geçen Hatti̇ Tanrıları: “tanrı Ṷahzašu” Ve “tanrı Taḫampiṷu"

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 1-12
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, Hitit metinlerinde geçen Hatti tanrıları olan Tanrı Ṷahzašu ve Tanrı Taḫampiṷu incelenmektedir. Hititler'in çok tanrılı bir inanca sahip oldukları ve bu inancın sosyo-politik bir sistem oluşturdukları bilinmektedir. Hititler, Anadolu'ya geldiklerinde yerli halk olan Hattiler'in tanrılarını kendi tanrılar topluluğuna katmışlardır. Bu çalışmada, Tanrı Ṷahzašu'nun Hitit çiviyazılı metinlerde geçen adı ve anlamı incelenmektedir. Tanrının adının Hattice başka bir teonimden türetildiği ve Hattice \"ṷaaḫ\" kökünden türetilmiş olduğu düşünülmektedir. Ancak \"ṷaaḫ\" teriminin tam anlamı üzerine farklı görüşler bulunmaktadır. Tanrının isminde bulunan \"šu\" ekinin ise genellikle Hattice ortak isim temalarından türetilen tanrı isimlerinde kullanıldığı ve isim niteliğinde olduğu belirtilmektedir. Bu çalışma, Hititler'in çok tanrılı inancını ve tanrılarının önemini anlamak için önemli bir kaynak sunmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :