Beyin Araştırmaları Işığında Prozodi Dizgesi Ve Beyindeki İşlenmesi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 39-52
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, prozodi ve beyindeki işleyişi beyin araştırmaları ışığında incelenmektedir. Prozodi, dilin sesbirimsel özelliklerini taşımayan ve beynin sağ yarım küresinde konumlandığı düşünülen bir sesbilimsel bileşendir. Konuşmanın estetik yönünü oluşturan prozodi, vurgu, ton, ezgi, süre gibi unsurların dilin kurallarına uygun olarak üretilmesini ifade eder. Prozodi, evrensel bir kavram olmasına rağmen dilin yapısına göre farklılıklar gösterebilir. Dilin prozodik deseni, sözcük ve dilbilgisi yapısıyla etkileşim halindedir. Çocukluk döneminde dilin prozodik desenine duyarlılık daha yoğundur ve bu duyarlılık çocukların dil gelişimine yardımcı olur. Prozodik öğelerin düzenlenmesi erken dönemlerde gerçekleşirken, bu dizgenin anlaşılması ve sergilenmesi öğrenme sürecinde zaman alır. Prozodi, dilin diğer bileşenleriyle sürekli etkileşim halinde olduğu ve konuşmanın oluşumu ve şekillenmesinde birincil işlemler içinde değerlendirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Son yıllarda yapılan beyin görüntüleme ve konuşma analizi çalışmaları da bu görüşü desteklemektedir.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :