Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Aralığı : 103-138
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, erken çocukluk döneminde fen eğitimi için kullanılabilecek yöntem ve teknikler üzerinde durulmaktadır. Erken çocuklukta fen eğitiminin amacı, çocukların bilimsel okuryazarlık becerilerini geliştirmektir. Bilimsel okuryazarlık, bilimsel bilgiye ilişkin temel kavramları, bilimsel düşünme ve çalışma biçimlerini öğrenme ve bilimsel konulara ilgi duyma gibi özellikleri içerir. Çocuklar doğuştan getirdikleri merak duygusuyla bilimsel okuryazar bireyler olma potansiyeline sahiptirler. Bu nedenle, okul öncesi öğretmenlerinin çocukların meraklarını dikkate alarak fen etkinlikleri planlamaları önemlidir. Öğretmenlerin çocukların bireysel farklılıklarını göz önünde bulundurarak farklı yöntem ve tekniklere yer vermeleri gerekmektedir. Ancak yapılan araştırmalar, öğretmenlerin genellikle deney yöntemine ağırlık verdiklerini ve diğer yöntem ve tekniklere yeterince yer vermediklerini göstermektedir. Bu bölümde, öğretmenlerin fen etkinliklerinde kullanabilecekleri yöntem, teknik ve araçlara ilişkin açıklamalara yer verilerek, öğretmenlerin bilgi eksikliklerinin giderilmesi amaçlanmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitimi
Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 340
DOI: 10.37609/akya.2745
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Erken Çocukluk Döneminde Fen Eğitiminin Önemi, Kapsamı Ve İçeriği Nisa Başara Baydilek Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Bilimin Doğası Anlayışı Gülşah Uluay Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Bilimsel Süreç Becerileri Serap Yılmaz, Banu Özkan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Dünya’da Ve Ülkemizde Uygulanan Fen Eğitimi Programları Ve Öğrenme Merkezleri Seda Ata, Sinem Serçe Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Eğitiminde Fen Etkinliklerini Planlama, Uygulama, Ölçme Ve Değerlendirme Aşamaları Ve Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Esra Betül Kölemen Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Yöntem Ve Teknikler Raziye Günay Bilaloğlu Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Proje Temelli Yaklaşım Ve Proje Örnekleri Murat Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Drama Ve Örnek Etkinlikler Tuba Akar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Döneminde Sorgulama Temelli Fen Eğitimi İnanç Eti Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Stem Yaklaşımı Sema Altun Yalçın, Esila Samur Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Stem Eğitiminde Teknoloji Ve Mühendislik: Eğitsel Robotik Uygulamalar Sinan Çınar Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Algoritmik Düşünme Eğitimi Mustafa Uğraş Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitiminde Öğretmenin Ve Ebeveynin Rolü Saadet Bartan Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Dönemi Fen Eğitimi Kapsamında Çevre Eğitimi Rüveyda Menteş, Mehmet Nur Tuğluk Bölümü Görüntüle
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Montessori Yaklaşımının Etkisi Zehra Çakır, Sema Altun Yalçın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :