Examination Of Preservice Teachers’ Communication Skills In Terms Of Variables Related To Family

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 165-178
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adaylarının iletişim becerilerini aile ile ilgili değişkenler açısından incelemektir. İletişimin temel amacı, insanların fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamaktır. İletişim becerileri, bireyin iletişim tarzının gelişiminde önemli bir rol oynar. Öğretmenlerin iletişim becerileri, öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve sağlıklı iletişim tarzlarını etkiler. Bir öğretmenin öğrenciler üzerinde olumlu bir etki yaratması için etkili iletişim becerilerine sahip olması önemlidir. Bu bağlamda, öğretmenin bilgi ve düşüncelerini öğrencilere aktarabilmesi için etkili ifade becerilerine sahip olması ve sınıfta öğrencilerin sorularını, düşüncelerini ve görüşlerini anlayabilmesi için etkili dinleme becerilerine sahip olması önemlidir. Ayrıca, bir öğretmenin sabırlı, hoşgörülü, empati kurabilme yeteneğine sahip, öğrenciler hakkında olumlu düşüncelere sahip ve neşeli olması gerektiği belirtilmektedir. Öğretmenler, öğrencilerin gelişimlerini, davranışlarını, öz algılarını ve iletişim tarzlarını etkileyebilirler. Sınıf ortamında öğrenci ve öğretmen karşılıklı etkileşim içindedir. Bu ortamda iletişim bazen sözlü, bazen de beden dili yoluyla gerçekleşir. Ailede ise en önemli konulardan biri, aile üyelerinin duygularını ve düşüncelerini rahatça ifade edebilme fırsatı bulmalarıdır. Aile üyelerinin rahatça kendilerini ifade edebildiği ailelerde, iyi niyet, karşılıklı anlayış ve işbirliği, paylaşılan düşünceler, fedakarlık, samimiyet ve sevgi gibi durumlarla karşılaşmak mümkündür. Tüm bu faktörler, öğretmen adaylarının iletişim becerilerini etkileyebilir.(AI)

Kitap Adı: Educational Sciences I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 202
DOI: 10.37609/akya.1482
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Adaptation Of General Chemistry Laboratory Experiments Performed In Education Faculties To The Green Chemistry Principles Betül Demir, Funda Okuşluk Bölümü Görüntüle
An Assessment Of The Effectiveness Of The Science Education Program Applied To Five-year-old Children On Their Acquisition Of Perspective-taking Skills With Children’s Scientific Inquiry Processes And Life Science Concepts Sevinç Ölçer, F. Abide Güngör Aytar Bölümü Görüntüle
A Short History Of English As A Foreign Language In The Education System Of Turkey C. Akın Şahin Bölümü Görüntüle
Internet-aided Instruction In English Language Teaching Ahmet Erdost Yastıbaş Bölümü Görüntüle
Turkish Sign Language (Tid) As A Means Of Communication And Its Training Pelin Piştav Akmeşe Bölümü Görüntüle
Generalizability Theory Hakan Atılgan Bölümü Görüntüle
Home Scientific Experiences As A Predictor Of Preschoolers’ Early Academic Skills Özgün Uyanık Aktulun, Tuğçe Akyol Bölümü Görüntüle
Programming Teaching In Preschool Education Tarık Kışla, Gökben Turgut, Sibel Sönmez Bölümü Görüntüle
Educational Sciences (Inspiration From Nature In Environmental Design Education) Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Emine T. Eren Bölümü Görüntüle
Examination Of Preservice Teachers’ Communication Skills In Terms Of Variables Related To Family İlknur Savaş, Selma Güleç Bölümü Görüntüle
A Research About The Activities, Effects, Achievements, Expectations And Problems Of The Of Student Communities In Universities (Ege University Sample) Yılmaz Tonbul, Candan Tekbalcı Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :