Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyici Dış Mekân Öğrenme Etkinliklerinin Düzenlenmesi

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 197-214
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, sınıf içi öğrenmeleri destekleyici dış mekân öğrenme etkinliklerinin düzenlenmesi konusu ele alınmaktadır. Araştırmalar, öğrenmenin daha etkili olması için öğrenmelerin sadece sınıf içi aktivitelerle sınırlı kalmaması gerektiğini göstermektedir. Eleştirel pedagoglar, öğrenmelerin kendi doğal ve gerçek ortamlarında gerçekleşmesi gerektiğini savunmaktadır. Bu nedenle, sınıf içi öğrenmelerin okul dışı mekânlara taşınması önerilmektedir. Bu şekilde öğrenciler, bilgilerini daha anlamlı ve kalıcı bir şekilde yapılandırabilir, okul-hayat ilişkisini daha etkili bir şekilde kurabilirler. Eğitim programlarının genellikle sınıf içinde gerçekleşen etkinliklere odaklandığı ve öğrenmelerin uygulama alanlarına taşınmadığı belirtilmektedir. Bu durumda öğrenciler, öğrenilenleri yaşamla ilişkilendirmekte zorlanmakta ve üst düzey düşünme becerilerini sergileyememektedir. Ancak günümüzde bilgiye erişimde artan olanaklar sayesinde eğitimin zamana ve mekâna bağımlı olma sorunu azalmıştır. Bu durum, sınıfların çevresel öğrenme mekânlarına taşınmasını ve öğrencilerin öğrenme içeriklerini kendi doğal ortamlarında ve gerçek bağlamları içinde gözlemleyerek öğrenme imkânlarının artmasını sağlamaktadır. Sonuç olarak, sınıf içi öğrenmelerin okul dışı mekânlara taşınması, öğrencilerin gerçek yaşam durumlarında aktif olarak öğrenmelerini ve bu öğrenmeleri gerçek yaşam problemleri karşısında kullanmalarını sağlamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 341
DOI: 10.37609/akya.1109
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Sosyal Bilgiler Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri Alpaslan Ay, Ayşegül Ayyıldız Bölümü Görüntüle
Öğrencilerin Geometriye Yönelik Öz-yeterlik Algıları, Geometri Tutumları Ve Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özlem Anıkaydın, Ayşe Elitok Kesici Bölümü Görüntüle
Örtük Program Yaklaşımları Ayşe Elitok Kesici, Adil Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Problem Çözme: Öğrenciler Problem Çözme Sürecinde Hangi Güçlükleri Yaşıyor? Fatma Cumhur Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Annelerin Aile İçi Sorunlarla Başa Çıkma Becerilerini, İyilik Halini Ve Evlilik Doyumunu Arttırmaya Yönelik Geliştirilmiş Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bir Psikoeğitim Programı Hanife Kahraman Bölümü Görüntüle
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerin Geri Dönüşüme Yönelik Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi Medera Halmatov, Kadriye Uruç Parlak Bölümü Görüntüle
Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarlarının Okuma Ve Yazma Serüvenleri Üzerine Bir İnceleme Mehmet Fatih Özcan Bölümü Görüntüle
Tarihe Terk Edilenler: Psikolojide Ekolojik Yaklaşım Ve Spesimen Kaydı Yöntemi Melike Türkân Bağlı Bölümü Görüntüle
Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Zorlandığı Konular Ve Nedenleri: Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri Ramazan Gürel, Merve Çağlar Bölümü Görüntüle
Yabancı Dil Öğretimi Ve Yöntemleri Seçil Tümen Akyıldız Bölümü Görüntüle
Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri E. Seda Koç Bölümü Görüntüle
Kaynaştırma/bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Yakup Burak, Emine Ahmetoğlu Bölümü Görüntüle
Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyici Dış Mekân Öğrenme Etkinliklerinin Düzenlenmesi Yusuf Sözer, Behçet Oral Bölümü Görüntüle
Soru Sorma Becerilerinin Geliştirilmesi Fatma Cumhur Bölümü Görüntüle
Yükseköğretimde Fransızca Eğitimine Yönelik Yeni Bir Yöntemin Değerlendirilmesi: Dilsel Farkındalık Yöntemi Senem Seda Şahenk Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Eğitimi Zeynep Apaydın Demirci Bölümü Görüntüle
4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Ölçme Konularında Hikâye Anlatıcılığı Yöntemi Kullanımına İlişkin Görüşleri Zeynep Doğan, Nur Beniz Yetgin Bölümü Görüntüle
Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Orman Algısı Seher Keçe Türker Bölümü Görüntüle
İngilizce Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Seçil Tümen Akyıldız Bölümü Görüntüle
Ebeveynlerin Ve Öğretmenlerin Perspektifinden Okul Öncesi Dönemde Çocukta Empati Kavramı: Nitel Bir Çalışma Bengü Türkoğlu, Derya Çınar Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :