Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri

Yazar: E. Seda Koç
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 157-176
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, öğretmenlerin sosyal ağların eğitsel amaçlarla kullanımına ilişkin görüşleri incelenmektedir. Sosyal ağlar, insanların çevresindeki diğer insanlarla ilişkilerini tanımlamak için kullanılan bir kavramdır. Günümüzde sosyal ağlar, internetin yaygınlaşmasıyla birlikte önemli iletişim araçları haline gelmiştir. Ancak sosyal ağların kullanımı bazı dezavantajları da beraberinde getirmektedir, özellikle internet bağımlılığı gibi. Bu bağımlılığın en önemli etkenlerinden biri ise bireylerin sosyalleşme isteğidir. Bu durum, sosyal ağ bağımlılığı olarak adlandırılan yeni bir kavramın ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu nedenle, öğretmenlerin sosyal ağların eğitsel amaçlarla kullanımına ilişkin görüşleri önemlidir. Bu çalışmada, öğretmenlerin sosyal ağların eğitsel amaçlarla kullanımına ilişkin görüşleri araştırılmıştır. Sonuçlar, öğretmenlerin sosyal ağları öğrencilerin öğrenme sürecine katkı sağlayan bir araç olarak gördüklerini göstermektedir. Öğretmenler, sosyal ağların öğrencilerin iletişim becerilerini geliştirdiğini, bilgi paylaşımını artırdığını ve öğrencilerin motivasyonunu artırdığını düşünmektedir. Ancak, öğretmenler aynı zamanda sosyal ağların öğrencilerin dikkatini dağıttığını ve zaman yönetimi sorunlarına neden olduğunu da belirtmektedir. Bu nedenle, öğretmenlerin sosyal ağların eğitsel amaçlarla kullanımına ilişkin daha fazla bilgi ve eğitim almaları önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 341
DOI: 10.37609/akya.1109
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Sosyal Bilgiler Lisansüstü Eğitim Öğrencilerinin Barış Eğitimine İlişkin Görüşleri Alpaslan Ay, Ayşegül Ayyıldız Bölümü Görüntüle
Öğrencilerin Geometriye Yönelik Öz-yeterlik Algıları, Geometri Tutumları Ve Geometrik Düşünme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Özlem Anıkaydın, Ayşe Elitok Kesici Bölümü Görüntüle
Örtük Program Yaklaşımları Ayşe Elitok Kesici, Adil Türkoğlu Bölümü Görüntüle
Problem Çözme: Öğrenciler Problem Çözme Sürecinde Hangi Güçlükleri Yaşıyor? Fatma Cumhur Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Annelerin Aile İçi Sorunlarla Başa Çıkma Becerilerini, İyilik Halini Ve Evlilik Doyumunu Arttırmaya Yönelik Geliştirilmiş Bilişsel Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Bir Psikoeğitim Programı Hanife Kahraman Bölümü Görüntüle
İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerin Geri Dönüşüme Yönelik Bilinç Düzeylerinin Belirlenmesi Medera Halmatov, Kadriye Uruç Parlak Bölümü Görüntüle
Günümüz Çocuk Edebiyatı Yazarlarının Okuma Ve Yazma Serüvenleri Üzerine Bir İnceleme Mehmet Fatih Özcan Bölümü Görüntüle
Tarihe Terk Edilenler: Psikolojide Ekolojik Yaklaşım Ve Spesimen Kaydı Yöntemi Melike Türkân Bağlı Bölümü Görüntüle
Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersinde Zorlandığı Konular Ve Nedenleri: Öğrenci Ve Öğretmen Görüşleri Ramazan Gürel, Merve Çağlar Bölümü Görüntüle
Yabancı Dil Öğretimi Ve Yöntemleri Seçil Tümen Akyıldız Bölümü Görüntüle
Sosyal Ağların Eğitsel Amaçlı Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri E. Seda Koç Bölümü Görüntüle
Kaynaştırma/bütünleştirme Yoluyla Eğitim Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Etmenler Yakup Burak, Emine Ahmetoğlu Bölümü Görüntüle
Sınıf İçi Öğrenmeleri Destekleyici Dış Mekân Öğrenme Etkinliklerinin Düzenlenmesi Yusuf Sözer, Behçet Oral Bölümü Görüntüle
Soru Sorma Becerilerinin Geliştirilmesi Fatma Cumhur Bölümü Görüntüle
Yükseköğretimde Fransızca Eğitimine Yönelik Yeni Bir Yöntemin Değerlendirilmesi: Dilsel Farkındalık Yöntemi Senem Seda Şahenk Bölümü Görüntüle
Okul Öncesi Dönemde Erken Matematik Eğitimi Zeynep Apaydın Demirci Bölümü Görüntüle
4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersi Ölçme Konularında Hikâye Anlatıcılığı Yöntemi Kullanımına İlişkin Görüşleri Zeynep Doğan, Nur Beniz Yetgin Bölümü Görüntüle
Bir Grup İlköğretim Öğrencisinde Orman Algısı Seher Keçe Türker Bölümü Görüntüle
İngilizce Öğretiminde Görsel Materyal Kullanımına İlişkin Öğretmen Görüşleri Seçil Tümen Akyıldız Bölümü Görüntüle
Ebeveynlerin Ve Öğretmenlerin Perspektifinden Okul Öncesi Dönemde Çocukta Empati Kavramı: Nitel Bir Çalışma Bengü Türkoğlu, Derya Çınar Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :