A Research About The Activities, Effects, Achievements, Expectations And Problems Of The Of Student Communities In Universities (Ege University Sample)

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 179-196
Kitap Dili : İngilizce

Bu araştırma, Ege Üniversitesi örneği üzerinden üniversitelerdeki öğrenci topluluklarının faaliyetleri, etkileri, başarıları, beklentileri ve sorunları hakkında bir araştırmadır. Üniversite eğitimi sürecinde, yeni arkadaş grupları edinme ve yeni trendler kazanma sırasında kazanılacak bazı alışkanlıklar, aile ortamını terk eden bireylerin yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkiler yapacaktır. Bu nedenle, boş zamanınızı nasıl geçirdiğiniz konusu, gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkelerde vurgulanan ve önemli olan ortak bir konudur. Boş zaman kavramı, literatürde insanların çalışmadıkları zamanlarda keyif aldıkları şeyler olarak tanımlanırken (Leitner ve Leitner, 2012), kişisel istek ve kontrol sağlayan, zorunluluk olmadan ve eğlence, zevk ve mutluluk hissi uyandıran bir zaman aralığı olarak tanımlanmaktadır (Mieczkowski, 1990; Önder, 2003). Bu anlamda, üniversitelerdeki öğrenci toplulukları, boş zaman etkinlikleri kapsamında düşünülebilir.Öğrenciler, üniversitelerdeki öğrenci topluluklarına çeşitli nedenlerle katılırlar. Bugün işverenler, öğrencilerin katıldığı öğrenci topluluklarına ve projelere ve aldıkları sertifikalara, diploma ortalamasına veya hangi dersleri aldıklarına daha çok dikkat etmeye başlamışlardır. Topluluklara katılım, iş bulmayı kolaylaştırmanın yanı sıra başka işlevlere de sahiptir. Öncelikle, topluluklara katılmak çeşitli ihtiyaçları karşılayabilir. Bu durum, farklı motivasyon teorileri açısından düşünülebilir. Topluluklara katılım, Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisi teorisinde aidiyet duygusu, takdir ve ideallerin gerçekleştirilmesi aşamalarına, Herzberg'in çift faktör teorisinde ise tanınma ihtiyacı, işin kendisinden zevk alma ve gelişim fırsatları aşamalarına karşılık gelir. Alderfer ve McClelland'ın motivasyon teorilerinde de sosyal ilişkiler, başarı ve gelişme ihtiyacı ifade edilir. Başarı gereksinimi, öğrenci topluluğunun yeteneklerini ve bilgisini en üst düzeyde gösterme isteğiyle, amaca uygun olarak işini daha iyi yaparak hareket etmesini sağlar. Güç gereksinimi, diğerlerini etkileme, seçenekleri artırma, görünür olma ve dayanışma girişimlerinde bulunma çabalarını harekete geçirir. İlişki gereksinimi, topluluk üyelerini çevreleriyle etkileşim halinde olmalarının yanı sıra kendi aralarında etkileşime girmeye teşvik eder. Sosyal Ağ Teorisi'ne gelince, gruplara katılan insanların - ona topluluk diyebiliriz - eğiliminde olduğu öne sürülmektedir.(AI)

Kitap Adı: Educational Sciences I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 202
DOI: 10.37609/akya.1482
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Adaptation Of General Chemistry Laboratory Experiments Performed In Education Faculties To The Green Chemistry Principles Betül Demir, Funda Okuşluk Bölümü Görüntüle
An Assessment Of The Effectiveness Of The Science Education Program Applied To Five-year-old Children On Their Acquisition Of Perspective-taking Skills With Children’s Scientific Inquiry Processes And Life Science Concepts Sevinç Ölçer, F. Abide Güngör Aytar Bölümü Görüntüle
A Short History Of English As A Foreign Language In The Education System Of Turkey C. Akın Şahin Bölümü Görüntüle
Internet-aided Instruction In English Language Teaching Ahmet Erdost Yastıbaş Bölümü Görüntüle
Turkish Sign Language (Tid) As A Means Of Communication And Its Training Pelin Piştav Akmeşe Bölümü Görüntüle
Generalizability Theory Hakan Atılgan Bölümü Görüntüle
Home Scientific Experiences As A Predictor Of Preschoolers’ Early Academic Skills Özgün Uyanık Aktulun, Tuğçe Akyol Bölümü Görüntüle
Programming Teaching In Preschool Education Tarık Kışla, Gökben Turgut, Sibel Sönmez Bölümü Görüntüle
Educational Sciences (Inspiration From Nature In Environmental Design Education) Tuğba Düzenli, Elif Merve Alpak, Emine T. Eren Bölümü Görüntüle
Examination Of Preservice Teachers’ Communication Skills In Terms Of Variables Related To Family İlknur Savaş, Selma Güleç Bölümü Görüntüle
A Research About The Activities, Effects, Achievements, Expectations And Problems Of The Of Student Communities In Universities (Ege University Sample) Yılmaz Tonbul, Candan Tekbalcı Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :