Öğrencilerin Kariyer Tercihlerinde Fakültelerin Rolü

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 114
DOI: 10.37609/akya.519
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, üniversite öğrencilerinin kariyer tercihlerinde fakültelerin rolünü incelemektedir. Yazarlar, öğrencilerin kariyer tercihlerini belirlemede fakültelerin örgüt kültürünün önemli bir rol oynadığını vurgulamaktadır. Kitap, öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörleri ve fakültelerin örgüt kültürünün bu tercihler üzerindeki etkisini açıklamaktadır. Ayrıca, doğru kariyer tercihlerinin öğrencilerin gelecekteki başarılarını etkilediğini ve üniversitelerin bu konuda öğrencilere destek sağlaması gerektiğini vurgulamaktadır. Kitap, bir üniversitenin örgüt kültürü ile öğrencilerin kariyer tercihleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amacıyla yapılan bir araştırmaya dayanmaktadır. Bu kitap, öğrencilerin kariyer tercihlerini etkileyen faktörleri anlamak ve üniversitelerin bu konuda nasıl destek sağlayabileceğini belirlemek isteyen akademisyenler, öğrenci danışmanları ve yöneticiler için önemli bir kaynak olacaktır.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :