Akarslan’s Affixionary

Yayın Yılı: 2013
Sayfa Sayısı: 162
DOI: 10.37609/akya.1290
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, Kenan Akarslan tarafından yazılmış olan \"Akarslan'ın Affixionary\" adlı bir dilbilgisi kitabıdır. Kitap, yabancı dil öğrenimi ve öğretimi için önemli olan kelime bilgisini geliştirmeye yönelik bir kaynak olarak tasarlanmıştır. Yazar, dilbilgisine hakim olmanın önemli olduğunu belirtmekle birlikte, kelime bilgisinin öğrencinin dil öğrenme sürecindeki hareketini sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğunu vurgulamaktadır. Kitap, kelime öğrenme sürecinin zahmetli ve önemli bir parçası olduğunu ifade etmektedir. Yazar, öğrencilerin kelime öğrenme sürecinde anlamlılığın önemini vurgulamakta ve öğrenilen kelimelerin zihinde kalması için çaba harcamanın gerekliliğini belirtmektedir. \"Akarslan'ın Affixionary\", dil öğrenimi ve öğretimi için bir kaynak olarak öğrencilere yardımcı olmayı hedeflemektedir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :