Mathematics And Science Education Students’ Conceptual Understanding And Errors Of Metrics And Neighborhood

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 13-24
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, matematik ve fen eğitimiyle ilgili öğrencilerin kavramsal anlayışları ve metrikler ve komşuluklarla ilgili hataları üzerine bir araştırma yapılmıştır. Kavramsal bilgi, kavramlar, prensipler ve tanımlar hakkındaki bilgiyi ifade eder. Matematik anlayışı ise ilişkisel ve kural temelli bir anlayış olarak kabul edilir. Matematik dilini öğrenmek, bu dilin kavramlarını bilmeyi gerektirir. Analiz derslerindeki temel kavramlar, açık komşuluk kavramıyla tanımlanabilir. Açık komşuluk kavramı ise mesafe fonksiyonu veya metrik fonksiyonu kullanılarak tanımlanır. Bu çalışmada, Türkiye'deki bir devlet üniversitesinde Matematik ve Fen Eğitimi Bölümü'nde okuyan 28 öğrenciye metrik uzaylara giriş dersinde mesafe fonksiyonu hakkındaki kavramsal ve prosedürel bilgileri ile farklı metriklerle tanımlanan komşulukları ve grafiklerini belirleme konusundaki hataları analiz edilmiştir. Veriler, dört açık uçlu sorudan oluşan bir sınavla toplanmıştır.(AI)

Kitap Adı: Studies In Subject Specific Education
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 124
DOI: 10.37609/akya.1761
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :