Studies In Subject Specific Education

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 124
DOI: 10.37609/akya.1761
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, İngilizce öğretimi ders kitaplarında cinsiyet ideolojisinin eleştirel bir incelemesini yapmayı amaçlamaktadır. Türk öğrencilerin görüşlerine odaklanarak, bu ders kitaplarında yer alan cinsiyet ideolojisinin nasıl algılandığını ve etkilerini araştırmaktadır. Çalışma, eleştirel pedagoji ve güç ilişkileri teorilerine dayanarak, eşitsiz güç ilişkilerinin nasıl üretildiğini ve sürdürüldüğünü anlamayı hedeflemektedir. Bu çalışmanın sonuçları, İngilizce öğretimi ders kitaplarının cinsiyet ideolojisi üzerindeki etkisini anlamamıza yardımcı olabilir ve daha adil ve eşitlikçi bir eğitim sistemi oluşturmak için pedagojik uygulamaların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.(AI)

Atıf Sayısı :