Audio-visual Portfolio: An Alternative Way Of Speaking Assessment

Yazar: Serpil Tekir
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 63-78
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, İngilizceyi Yabancı Dil olarak öğrenen Türk üniversite öğrencileri üzerinde bir alternatif konuşma değerlendirme aracı olarak Elektronik Sesli-Görsel Portfolyo'nun (AVP) etkisini, avantajlarını ve dezavantajlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, karma bir tasarıma sahip olup, nicel veriler Türk bir devlet üniversitesinde İngilizce hazırlık programında okuyan 120 öğrenciden anketler aracılığıyla toplanmıştır. Nitel veriler ise 12 öğrenciyle yarı yapılandırılmış görüşmeler yoluyla toplanmıştır. Bulgular, öğrencilerin alternatif konuşma değerlendirme aracına olumlu tutumlar sergilediğini ve bu aracın öğrencilerin konuşma becerilerinde, motivasyonlarında, özerkliklerinde ve konuşma kaygılarında önemli bir azalma sağladığını göstermektedir. Bu çalışma, Türk EFL öğrencileri tarafından nasıl algılandığına dair neredeyse hiçbir çalışma olmaması nedeniyle, Türk kontekstinde Elektronik Sesli-Görsel Portfolyo'nun kullanımını araştırmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Studies In Subject Specific Education
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 124
DOI: 10.37609/akya.1761
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :