The Reflection Of The Visual Chunking And Coloring Applications On Elementary School Students’ Geometry Success

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 103-118
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, ilkokul öğrencilerinin geometri başarısına görsel parçalama ve renklendirme uygulamalarının etkisi incelenmektedir. Geometrinin günlük yaşamda önemli bir rol oynadığı ve öğrencilerin geometriyi günlük yaşamlarıyla ilişkilendiremedikleri belirtilmektedir. Geometrinin matematik öğreniminde temel bir rol oynadığı ve öğrencilerin geometrik düşünme becerilerinin geliştirilmesinin önemli olduğu vurgulanmaktadır. Geometri öğreniminde görsel öğelerin kullanılmasının önemli olduğu ve öğrencilerin soyut kavramları anlamalarına yardımcı olduğu belirtilmektedir. Öğrencilerin görsel uzamsal yeteneklerinin geometri öğrenimini etkilediği ve bu yeteneklerin geliştirilmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Görsel algılamanın, sıralı algılamanın ve işlevsel algılamanın geometrik şekli anlama sürecinde önemli olduğu belirtilmektedir. Bu bölümde, geometri öğreniminde görsel parçalama ve renklendirme uygulamalarının öğrencilerin başarısına nasıl etki ettiği incelenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Studies In Subject Specific Education
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 124
DOI: 10.37609/akya.1761
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :