Çalgı Eğitiminde Problem Çözme Temelli Kavramsal Bir Öğretim Etkinliği (Flüt Eğitimi Örneği)

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 163-178
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, çalgı eğitiminde problem çözme temelli bir öğretim etkinliği olan flüt eğitimi örneği incelenmektedir. Eğitimde öğretmenlerin bilgi ve beceriye sahip olmalarının önemi vurgulanmaktadır. Öğretmen adaylarının üst düzey düşünme ve çözüm üretme becerilerinin geliştirilmesi gerektiği belirtilmektedir. Eğitim programlarının, problem çözebilen insanlar yetiştirmek için önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Ancak, programların uygulanmasında öğretmenlerin rolünün büyük olduğu ve öğretmenlerin sınıfta yaptıklarının önemli olduğu vurgulanmaktadır. Bu nedenle, problem çözme becerisinin incelendiği çalışmaların hızla arttığı belirtilmektedir. Problem çözme becerisinin temelinde \"problem\" kavramının yer aldığı ve farklı tanımlarının olduğu ifade edilmektedir. Bu bölümde, flüt eğitimi üzerinden problem çözme becerisinin nasıl geliştirilebileceği üzerinde durulmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 204
DOI: 10.37609/akya.1802
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Okul Öncesi Dönemde Babanın Rolü: Annelerin Görüşleri Mehmet Başaran Bölümü Görüntüle
Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Program Yeterliliklerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi Serap Nur Duman Bölümü Görüntüle
İlköğretime Yönelik Web Tabanlı İngilizce Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Muhammet Berigel, Hasan Karal Bölümü Görüntüle
İlkokullarda Öğretilen Okul Şarkılarının Eksen Ve Ses Sınırları Ile Öğrencilerin Bu Şarkılarda Kullandıkları Eksen Ve Ses Sınırlarının Karşılaştırılması (Ankara İli Örneği) Ömer Bilgehan Sonsel, F. Ayfer Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Sosyobilimsel Konular Açısından Değerlendirilmesi Nejla Atebey, Ayşegül Evren Yapıcıoğlu Bölümü Görüntüle
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programının Etkisi Özge Canoğulları, Fulya Cenkseven Önder Bölümü Görüntüle
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Turan Kaçar Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında İklim Değişikliği Kavramının İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
Matematiksel Muhakeme Becerisi Kapsamında Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi Nadide Yılmaz Bölümü Görüntüle
Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Alper Aytaç, Nihat Uyangör Bölümü Görüntüle
Çalgı Eğitiminde Problem Çözme Temelli Kavramsal Bir Öğretim Etkinliği (Flüt Eğitimi Örneği) Gözde Yüksel Bölümü Görüntüle
Müzik Öğretmenliği Ve Konservatuvar Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Ile Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilay Özaydın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :