Okul Öncesi Dönemde Babanın Rolü: Annelerin Görüşleri

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 1-10
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışma, okul öncesi dönemde babaların rolünü ve annelerin görüşlerini ele almaktadır. Geleneksel olarak, babaların evin geçimini sağlaması ve annelerin ev işleri ve çocukla ilgilenmesi beklenirken, günümüzde ebeveynlerin işbirliği yapması gerektiği fikri yaygınlaşmaktadır. Çocuğun sağlıklı gelişimi ve eğitimi için ebeveynler arasındaki işbirliğinin artması önemlidir. Bu çalışma, babaların çocukla ilgili görevlerini annelerin bakış açısıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, babalara yönelik eğitimlerin içeriğinin düzenlenmesine ve babaların aileye katılımının sağlanmasına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Ebeveynlik ve çocuk gelişimi çalışmaları genellikle anneler üzerinde yoğunlaşmıştır, ancak yeni çalışmalar baba faktörünün de etkili olduğunu göstermektedir. Babaların ebeveynlik yetkinlik düzeyleri, annelere destek sağlama ve çocuklarına etkili davranışlar sergileme açısından önemlidir. Babaların çocuğun gelişimi üzerinde olumlu etkileri vardır, bu etkiler bilişsel gelişim, sosyal-duygusal gelişim ve cinsel-kimlik gelişimi olarak sınıflandırılabilir. Bu çalışma, babaların çocuklarıyla geçirdiği zamanın çocuğun bilişsel gelişimini desteklediğini ve çeşitli öğrenme deneyimleri sağladığını göstermektedir. Ayrıca, babaların çocukların cinsel kimliğinin oluşmasında ve toplumsal cinsiyet rollerinin benimsenmesinde etkili olduğu belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 204
DOI: 10.37609/akya.1802
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Okul Öncesi Dönemde Babanın Rolü: Annelerin Görüşleri Mehmet Başaran Bölümü Görüntüle
Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Program Yeterliliklerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi Serap Nur Duman Bölümü Görüntüle
İlköğretime Yönelik Web Tabanlı İngilizce Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Muhammet Berigel, Hasan Karal Bölümü Görüntüle
İlkokullarda Öğretilen Okul Şarkılarının Eksen Ve Ses Sınırları Ile Öğrencilerin Bu Şarkılarda Kullandıkları Eksen Ve Ses Sınırlarının Karşılaştırılması (ankara İli Örneği) Ömer Bilgehan Sonsel, F. Ayfer Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Sosyobilimsel Konular Açısından Değerlendirilmesi Nejla Atebey, Ayşegül Evren Yapıcıoğlu Bölümü Görüntüle
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programının Etkisi Özge Canoğulları, Fulya Cenkseven Önder Bölümü Görüntüle
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Turan Kaçar Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında İklim Değişikliği Kavramının İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
Matematiksel Muhakeme Becerisi Kapsamında Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi Nadide Yılmaz Bölümü Görüntüle
Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Alper Aytaç, Nihat Uyangör Bölümü Görüntüle
Çalgı Eğitiminde Problem Çözme Temelli Kavramsal Bir Öğretim Etkinliği (flüt Eğitimi Örneği) Gözde Yüksel Bölümü Görüntüle
Müzik Öğretmenliği Ve Konservatuvar Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Ile Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilay Özaydın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :