Important Lessons From The Pikler Approach For Child Development

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 1-16
Kitap Dili : İngilizce

Bu makalede, Dr. Emmi Pikler tarafından geliştirilen Pikler Yaklaşımı'nın çocuk gelişimi için önemli derslerini ele alıyoruz. Günümüzde geleneksel eğitim sistemleri giderek daha fazla eleştiriliyor ve araştırmacılar alternatifler üzerinde yoğunlaşıyor. Pikler Yaklaşımı, geleneksel sistemlere alternatif olmanın yanı sıra mevcut eğitim uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek amacıyla geliştirilen önemli bir alternatif eğitim yaklaşımıdır. Dr. Emmi Pikler tarafından geliştirilen bu Avrupa eğitim yaklaşımı, 1946 yılında aile doktorları olan çocukların ve bebeklerin fiziksel, duygusal ve sosyal bilişsel gelişimini desteklemek amacıyla bir vakıf kurmuş olan Dr. Emmi Pikler tarafından geliştirilmiştir.Emmi Pikler (doğum adı Emilie Madleine Reich), 1902 yılında Viyana'da doğmuş ve 1984 yılında Budapeşte'de ölmüştür. Viyana'da tıp eğitimi almış ve pediatri alanında Freiherr Clemens von Pirques'in asistanı olarak uzmanlaşmıştır. Çalıştığı hastaneden ve öğretmenlerinden (özellikle Pirquet hastanesindeki bir araştırma modülünden ve çocuklara empatik yaklaşımıyla tanınan bir çocuk cerrahı olan Hans Salzer'den) büyük ilham almış ve mesleki yaklaşımını büyük ölçüde etkilemiştir. Pikler'in çocuk gelişimiyle ilgilenen eşi de mesleki ilerlemesine katkıda bulunmuştur. 1935 yılında Emmi Pikler, Macaristan'da bir pediatri uzmanı olarak çalışmaya başlamış ve kısa sürede meslektaşlarının saygısını kazanmıştır. Kendi pratiğini on yıl boyunca sürdürmüştür. Savaştan sonra, yetersiz beslenen çocukları tedavi etmiş ve bu deneyim onu çocuklar için bir bakımevi olan Locz'u kurmaya yönlendirmiştir.Dr. Emmi Pikler, bebeklerin ve çocukların gelişimini desteklemiş ve böylece onları destekleyen ve saygı gören bir ortam yaratmıştır. Emmi Pikler, Pikler Enstitüsü adı verilen bu kurumu otuz sekiz yıl boyunca yönetmiştir.Bugün, Pikler Enstitüsü çoğunlukla yetimler ve ebeveynleri tarafından bakılmayan çocukları barındırmaktadır. Bu çocukların bazıları terk edilmişken, bazıları da madde bağımlılığı veya zihinsel sağlık sorunları nedeniyle enstitüye yerleştirilmiştir. Bu çocukların Pikler Enstitüsü'nde yetiştirilmiş olmalarının nedeni ne olursa olsun, araştırmalar göstermektedir ki bu çocuklar sorumluluklarının farkında özgür bireyler olarak Pikler Enstitüsü'nden ayrılmışlardır.Pikler Yaklaşımı'nın felsefesi, Salzer'in çocuklara empatik yaklaşımı ve Pirquet'in sağlığı destekleyen faktörlere odaklanan salütogenik yaklaşımı Pikler'in kendi mesleki yaklaşımını derinden etkilemiştir. Pikler, yetimhanelerde bebeklerin ve küçük çocukların bakımı ve eğitimi konusunda öncü olan Pikler Yaklaşımı'na odaklanmış ve temel güvene odaklanmıştır.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 176
DOI: 10.37609/akya.1083
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :