Implementing The Orff Pedagogy As An Alternative Education Approach

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 27-40
Kitap Dili : İngilizce

COVID-19 salgınının başlamasıyla birlikte eğitim alanı da önemli ölçüde etkilenen alanlardan biri olmuştur. Dünya genelinde neredeyse kapanan üniversiteler, okullar ve diğer eğitim kurumları, salgının kısa sürede durdurulamayacağı gerçeğiyle karşı karşıya kalarak yeni ihtiyaçlara çözüm bulmak için girişimlerde bulunmuştur. Online eğitim sistemleri ve uzaktan eğitim uygulamalarıyla eğitimin her seviyede sürdürülmesi için yoğun çaba harcanmıştır. Bu durum, geleneksel eğitim sistemlerinin yetersizliğini göstermiş ve eğitimde zorunlu bir reform ihtiyacının olduğunu ortaya koymuştur. Geleneksel eğitimin yetersiz ve cevap veremediği durumlarda alternatif eğitim yaklaşımlarının yardımcı olabileceği ve sürdürülebilir bir eğitim için bu yöntemlerin kullanılması gerektiği ortaya çıkmıştır. Bu bağlamda, temel bilgi ve beceri gelişimini sentezleyen Orff Yaklaşımı'nın eğitim faaliyetlerini daha etkili hale getirmesi beklenmektedir.Ünlü Alman besteci Carl Orff, 1895 yılında Münih, Almanya'da doğmuştur. En seçkin müzik okullarında eğitim alan Orff, birçok opera eseri yaratmış ve en ünlü eseri Carmina Burana'dır. Carl Orff, çocukların müziği sınıfa dahil ederek öğrenebileceklerini ve öğrenmeyi keyif alarak yapabileceklerini temel alan bir felsefeyle çalışmıştır. Bu nedenle, Orff pedagojisi sadece müzik derslerinde uygulanmakla sınırlı olmayan uygulamalara sahiptir. Orff yöntemi sayesinde, okul öncesi çocuklara müzik eğitimi vermenin yanı sıra bilişsel ve duygusal beceriler de kazandırılabilir. Orff'ün felsefesi sayesinde, geleneksel eğitime sanatın entegre edilmesinin önemi ortaya çıkmıştır.Çocukların gelişimsel aşamalarına göre hazırlanacak müzik eğitimi programları, doğumdan önce bile başlayan müzik algısını geliştirmelerini sağlar. Müzik eğitimi, çocuğun sadece müziksel bilgisini geliştirmekle kalmaz, aynı zamanda çeşitli beceriler kazandırır. Kazandığı müziksel bilgi ve becerilerin yanı sıra çocuk, özgüven kazanmış, kendine yeten, sosyalleşmiş bir birey olarak gelecekteki yaşamına hazırlanır. Okul öncesi dönemde çocuğa verilecek müzik eğitimi, çocuğun bilişsel, duygusal ve psikomotor becerilerinin gelişimini sağlar. Çocuğun gelişimsel dönemlerini göz önünde bulundurarak, belirli kurallar çerçevesinde hazırlanan müzik eğitimi programlarını içeren müzik eğitimi yaklaşımları bulunmaktadır. Orff yöntemi, dünyada ve ülkemizde kabul edilen ve kullanılan müzik eğitimi yaklaşımlarından biridir.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 176
DOI: 10.37609/akya.1083
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :