Current Researches In Educational Sciences Vi

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 123
DOI: 10.37609/akya.2556
Kitap Dili : İngilizce

Anahtar Kelimeler


Bu bölümde, matematiksel kavram gelişimi ve sayı duyusu üzerine yapılan araştırmalar incelenmektedir. Araştırmalar, Jean Piaget'in bilişsel gelişim teorisine dayanarak çocukların çevreleriyle etkileşime girerek bilgi oluşturduğunu ve öğretmen beklemeden hayatlarında karşılaştıkları her şeyi anlamaya çalıştıklarını göstermektedir. Piaget'in bilişsel gelişim teorisine dayanan bilimsel araştırmaların sonuçlarına göre, matematiksel kavram gelişiminin nasıl ve ne zaman gerçekleştiği hakkında bilgi elde edilmiştir. Çocuklar matematiksel kavramları inşa ederken, sayılarla etkileşime girerek, sayılar arasındaki ilişkileri keşfederek ve sayılarla ilgili problemleri çözerek matematiksel düşünme becerilerini geliştirirler. Bu araştırmalar, matematik eğitiminde öğretmenlerin çocukların matematiksel kavramları nasıl geliştirebileceklerini ve sayı duyusunu nasıl destekleyebileceklerini anlamalarına yardımcı olmaktadır.(AI)

Atıf Sayısı :