Factors Affecting Reading Comprehension Skills Of Students With Hearing Impairment And Suggestions On Effective Teaching Processes For Teachers

Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 149-164
Kitap Dili : İngilizce

Bu bölümde, işitme engelli öğrencilerin okuma anlama becerilerini etkileyen faktörler ve öğretmenler için etkili öğretim süreçleri üzerine öneriler ele alınmaktadır. Özel ihtiyaçları olan çocuklar, engellilikleri, çevresel ve biyolojik risk koşulları ve öğrenme performanslarına bağlı olarak eğitim müfredatında aynı performansı göstermede zorluklarla karşılaşırlar. Bu çocukların fiziksel, bilişsel, sosyal ve duygusal uyumları, bireysel özelliklerine dayalı programlara göre yapılmalı ve özel olarak hazırlanan programlar içinde destek ve eğitim hizmetleri sunulmalıdır. İşitme engelli çocuklar, özel ihtiyaçlı çocuklar grubunda yer alır ve konuşma, dil kullanma ve iletişim kurma zorlukları nedeniyle özel eğitim ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan bireyler olarak tanımlanır. İşitme engeli, hafiften şiddetliye kadar değişebilir. İşitme engeli olan çocuklar, işitme duyusu veya sinirlerinde meydana gelen hasar nedeniyle doğuştan veya sonradan işitme kaybına sahip olabilirler. Okuma ve okuma anlama becerileri üzerinde, işitme engelli çocukları etkileyen birçok faktör bulunmaktadır. Bu faktörler arasında, engel türü ve derecesi, tanı yaşının, aile yaklaşımının ve erken eğitim hizmetlerine erişim düzeyinin etkisi yer almaktadır. İşitme engelli çocuklar, erken çocukluktan itibaren çevreleriyle etkileşimde aynı aşamaları takip ederler, ancak zamanla işitme engeli nedeniyle dil ve iletişim becerilerini geliştirmede zorluklar yaşarlar ve akranlarıyla benzer şekilde performans göstermezler. Bu durum, işitme engelli çocukların akademik becerilerine yansır ve okul hayatlarına başladıklarında özellikle okuma ve okuma anlama konularında birçok sorun yaşanmasına neden olur. Okuma ve okuma anlama becerileri iletişimsel ve gelişimsel süreçlerdir. Çocuklar, hayatlarının her aşamasında bunları kullanacaklar ve bağımsız yaşam becerilerini desteklemede önemli bir rol oynarlar. Okuma becerisinin temel amacı metni anlamaktır. Burada doğru okumak, yani sembolleri doğru analiz etmek önemlidir.(AI)

Kitap Adı: Current Studies In Social Sciences Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 181
DOI: 10.37609/akya.1084
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git

Atıf Sayısı :