Atasözleri̇mi̇zde “şi̇ddet” Kavramı

Yayın Yılı: 2019
Sayfa Aralığı : 13-22
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, şiddet kavramının atasözlerimizdeki kullanımı incelenmektedir. Şiddet, bireysel ve toplumsal düzeyde farklı şekillerde ortaya çıkan bir olgudur. Bu kavram, baskı, eziyet, korkutma, sindirme ve cezalandırma gibi şekillerde kendini gösterir. Şiddet, canlı varlıklara karşı meşru olmayan güç kullanımını ifade eder. Cinayet, işkence, darbe, savaş, baskı, suçluluk ve terörizm gibi kavramlar şiddeti temsil eder. Şiddet, vurma ve kötü davranma eylemi olduğu için olumsuz bir etkiye sahiptir. Köknel'e göre, şiddet kavramı çok geniş bir yelpazeye sahiptir ve kızgınlık, öfke, yüz mimiği, canlıları yok etme ve doğaya zarar verme gibi birçok şeyi içerir. Şiddet kavramı farklı kesimlerce farklı anlamlar yüklenerek kullanılmaktadır. Dar anlamıyla şiddet, insanın bedensel bütünlüğüne karşı yöneltilen sert ve acı verici eylemleri ifade ederken, geniş anlamıyla tüm insan hakkı ihlallerini kapsar. Bu makalede, şiddet kavramının dar ve geniş tanımları üzerinde durulmaktadır.(AI)

Kitap Adı: Dil Ve Edebiyat Araştırmaları I
Yayın Yılı: 2019
Sayfa Sayısı: 185
DOI: 10.37609/akya.1449
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git

Atıf Sayısı :