Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Ders Planlarının Fen | Çevre | Sağlık Vizyonu Çerçevesinde İncelenmesi

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Aralığı : 121-138
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, öğretmen adayları tarafından geliştirilen ders planlarının fen, çevre ve sağlık vizyonu çerçevesinde incelenmesi amaçlanmıştır. Hızla değişen dünyada, eğitim aracılığıyla bireylerde davranış değişikliği kalıcı hale getirilebilir ve araştıran, sorgulayan, öğrenmeye meraklı ve özgüven duygusu gelişmiş bireyler yetiştirilebilir. Bu nedenle, eğitim sistemleri sürekli olarak sorgulanmakta ve farklı bakış açıları ortaya konmaktadır. Ülkemizde de eğitim sorunlarına çözüm bulabilmek ve toplumun ihtiyaç duyduğu bireyleri yetiştirebilmek için eğitim sistemine, öğretim yöntemlerine ve öğrenme ortamlarına yönelik araştırmalar yapılmaktadır. COVID-19 pandemisiyle birlikte, virüs ve aşı gibi konular günlük hayatımızda daha fazla yer almaya başlamıştır. Bu konularla birlikte gıda kalitesi ve güvenliği, obezite, antibiyotik kullanımı, temizlik malzemeleri, su ve hava kirliliği gibi birçok konu da günlük hayatımızda karşılaştığımız ve küresel olarak da önem arz eden konular haline gelmiştir. Bu konularla başa çıkabilmek için bilimsel okuryazar bireylerin sayısı önemlidir. Fen eğitiminin temel amaçlarından biri de bilimsel okuryazar bireyler yetiştirmektir. Bu çalışmada, günlük hayatta karşılaşılan kimyasal ürünlerin doğru kullanımı, etiket okuma, gıda kalitesi ve güvenliği gibi konuların fen eğitimiyle öğretilmesi ve öğretmen adaylarının geliştirdiği ders planlarının bu amaçlara uygunluğunun incelenmesi hedeflenmektedir.(AI)

Kitap Adı: Kimya Eğitiminde Güncel Araştırmalar
Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 241
DOI: 10.37609/akya.2403
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Yaratıcı Düşünmenin Desteklendiği Yapılandırmacı Yaklaşıma Uygun Öğretimin 11. Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Tepkimelerde Enerji Konusundaki Kavramalarına Ve Çizimlerine Etkisi Hakkı Kadayıfçı, Melike Ataç Bölümü Görüntüle
Atom Ve Periyodik Cetvel Ünitesinde Bilimin Doğası Hakkındaki Düşünceleri Geliştirmeye Yönelik Ders Planı Örneği Seyide Eroğlu, Oktay Bektaş Bölümü Görüntüle
Kimya Derslerinde Stem Yaklaşımına Dayalı Örnek Etkinliklerin Tasarlanması: Sis Yakalama Ağı Seyide Eroğlu, Oktay Bektaş Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adaylarında Eğitsel Oyunlarla Farkındalık Oluşturulması: İyonik Bağlı Anorganik Bileşikler Sena Çetin, Dilek Çelikler Bölümü Görüntüle
Öğretmenlerin Ve Öğretmen Adaylarının Özdüzenleme Stratejilerinin Cinsiyet Ve Alan Değişkenleri Açısından İncelenmesi Funda Ekici, Ayşe Yalçın Çelik Bölümü Görüntüle
Öğretmen Adayları Tarafından Geliştirilen Ders Planlarının Fen | Çevre | Sağlık Vizyonu Çerçevesinde İncelenmesi Ayla Çetin Dindar Bölümü Görüntüle
Motivasyonel Düzenleme Stratejileri Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Burcu Işık, Basri Atasoy Bölümü Görüntüle
Türkiye’deki Kimya Eğitimi Alanında Tamamlanan Doktora Tezlerinin Analizi: (2011-2021) Soner Yavuz, Cem Büyükekşi Bölümü Görüntüle
Doğrudan Yansıtıcı Yaklaşıma Dayalı Bilimin Doğası Öğretiminin 9. Sınıf Öğrencilerinin Bilimin Doğasına Yönelik Görüşlerine Ve Akademik Başarılarına Etkisi Nagihan Kadıoğlu, Özge Yalçınsoy Oskay Bölümü Görüntüle
2017-2022 Yılları Arasında Kimya Eğitimi Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi Nevin Kozcu Çakır, Burcu Şenler Bölümü Görüntüle
Kimya Dersi Bağlamında Özdüzenlemeli Öğrenme Cansel Kadıoğlu Akbulut Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :