Eğitim Dünyası Ve Toplumsal Cinsiyet

Yazar: Alev Önder
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Aralığı : 177-188
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu makalede, cinsiyetin biyolojik ve fizyolojik özelliklerle ilişkili olduğu ve toplumsal cinsiyetin ise kültür tarafından oluşturulan kurgusal rolleri ifade ettiği belirtilmektedir. Toplumun siyasi, kültürel ve sosyal gelişmeler ışığında kadın ve erkeğe roller atfettiği ve bu rollerin toplumun sosyal yapısına paralel olarak şekillendiği ifade edilmektedir. Kadınlık ve erkeklik kavramlarının sadece biyolojik ve psikolojik olgularla sınırlı olmadığı, toplumsal örüntülerin bu olguların şekillenmesinde önemli bir rol oynadığı vurgulanmaktadır. Ataerkil toplumlarda kadının ikincil konumunun oluşumunda toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin önemli bir rol oynadığı ifade edilmektedir. Kadına ve erkeğe atfedilen rollerin ataerkil düzenin bir parçası olduğu belirtilmektedir. Makalede ayrıca, erkek egemen toplumlarda kadının uyumlu, pasif, uysal ve sessiz roller içinde konumlandırıldığı ve kadının bireysel ve toplumsal kimliğinin erkek egemenliği tarafından şekillendirilmeye çalışıldığı ifade edilmektedir. Kadının ezildiği, baskı altına alındığı ve aşağılandığı ataerkil düzende geleneksel kadın imgesinin kurgulandığı ve bu imgenin farklı aygıtlarla yeniden üretilerek normalleştirildiği belirtilmektedir. Makalede ayrıca, toplumun cinsiyet düzeninin eleştirilmesi ve yıkılması için kadının \"tarihsel özne\"ye dönüşmesi gerektiği ifade edilmektedir. Kadın tarihinin feminist araştırmacılar tarafından yeniden yazılması ve okunması ile modern toplumlarda bireyin kimlik inşasında etkili olan kurum ve kuruluşların incelenmeye başlandığı belirtilmektedir.(AI)

Kitap Adı: Orhan Özdemir’e Armağan
Yayın Yılı: 2018
Sayfa Sayısı: 256
DOI: 10.37609/akya.1854
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Orta Çağ’dan Günümüze Üniversite Anlayışında Değişmeler Vural Ülkü Bölümü Görüntüle
Postmodernite Ve Modernizmin Açmazında Akademi Mesut Özipek Bölümü Görüntüle
Tanzimat’tan Günümüze Modern Eğitim Ve Verimlilik Orhan Özdemir Bölümü Görüntüle
Eğitimde Tembelliğin Temelleri Hüseyin Ergen Bölümü Görüntüle
Psikolojik Dayanıklılık Ile Bilişsel Esneklik Kavramları Çerçevesinden Eğitime Farklı Bir Yaklaşım Denemesi Faik Kanatlı Bölümü Görüntüle
Kpss Açmazı Ve Disiplinler Arası Eğitim Fakültesi Tasarımı Büşra Çevik Bölümü Görüntüle
Orhan Özdemir Ile 21. Yüzyılda Üniversitenin Toplumsal İşlevi Üzerine Söyleşi Yunus Emre Çekici Bölümü Görüntüle
Türkçe Eğitimcisi Genç Bilim İnsanlarına Güdüleyici Materyal Önerisi: Mehmet Kaplan’ın Âli’ye Mektuplar’ı Namık Kemal Şahbaz, Vedat Kurukafa Bölümü Görüntüle
Akademik (bilimsel) Metinlerde Giriş Bölümünün İşlevleri Ve Swales’in Sözbilimsel Yapı Modelleri Halil Erdem Çocuk, Bülent Arı Bölümü Görüntüle
Yaşam Boyu Öğrenme Ve Yetişkinlere Dil Öğretimi Vildan Özdemir Bölümü Görüntüle
Nasıl Yabancı Dil Öğretebiliriz? Dönercan Dönük Bölümü Görüntüle
Eğitim Dünyası Ve Toplumsal Cinsiyet Alev Önder Bölümü Görüntüle
Üniversite Ve Toplum Ahmet Akbaş Bölümü Görüntüle
Üniversitelerin Toplumsal İşlevi Ve Orhan Özdemir F. Saadet Bilir Bölümü Görüntüle
Çağdaş Üniversitenin Toplumsal İşlevi Ve Orhan Özdemir Ali F. Bilir Bölümü Görüntüle
Türkiye’de Üniversiteler Ramazan Esmer Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :