Fen Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme

Yayın Yılı: 2022
Sayfa Sayısı: 100
DOI: 10.37609/akya.2470
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


\"Fen Öğretiminde Araştırmaya Dayalı Öğrenme\" adlı kitap, fen öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının önemini vurgulamaktadır. Yazarlar, fen eğitiminin günümüzdeki gerekliliklerine ve ulusal ve uluslararası değerlendirme çalışmalarına değinerek, fen öğretiminin başarısını artırmak için araştırmaya dayalı öğrenmenin kullanılmasının önemini vurgulamaktadır.Kitap, araştırmanın doğasını ve insanı ele alarak, araştırmanın fen eğitimindeki yeri ve tarihsel gelişimini açıklamaktadır. Fen eğitim standartlarında araştırmanın önemi ve araştırmanın farklı düzeyleri de kitapta ele alınmaktadır. Ayrıca, bilimsel araştırma yapabilmek için gereken beceriler ve araştırmaya dayalı öğrenme yöntemi de detaylı bir şekilde açıklanmaktadır.Kitap, fen öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin problem çözme becerilerini geliştirmek, bilimsel süreçleri anlamalarını sağlamak ve günlük yaşam becerilerine uygulamalarını teşvik etmek açısından önemli olduğunu vurgulamaktadır. Ayrıca, kitap fen öğretim programlarına, ders içeriklerine ve araştırma ve yayın içeriklerine katkı sunmayı amaçlamaktadır.Bu kitap, fen öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımını anlamak ve uygulamak isteyen öğretmenlere, araştırmacılara ve eğitimcilerin ilgisini çekecektir. Fen öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yöntemini kullanarak öğrencilerin fen alanında başarılı olmalarını sağlamak için önemli bir kaynak olarak değerlendirilebilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :