Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 223-238
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, matematiksel akıl yürütme becerilerini ölçen bir testin geçerlilik ve güvenilirlik çalışmasını ele almaktadır. Matematiksel akıl yürütme, farklı düşünme şekillerini içeren bir etkinliktir ve matematiğin temelidir. Matematiksel akıl yürütme, sayılar, işlemler, hesaplamalar, fonksiyonlar, mantık, geometri, türev, integral ve birçok diğer konuyu öğretirken aynı zamanda akıl yürütme, tahmin yapma, genelleme yapma, detaylı düşünme, plan yapma ve sonuçlara ulaşma becerilerini de öğretir. Bu çalışmanın amacı, matematiksel akıl yürütme becerilerini ölçen bir testin geçerlilik ve güvenilirlik analizini yapmaktır. Matematiksel akıl yürütme, bir görevde sonuca ulaşmak veya bir iddia üretmek için izlenen düşünme yoludur. Akıl yürüten birey, planlı, programlı ve mantıklı bir şekilde düşünebilme yetisine sahiptir ve \"Neden\" ve \"Nasıl\" soruları etrafında probleme anlam katarak düşünebilir. Bu süreçte, etkili bir yargıya varabilmek için fikirlerin sağlam bir temel üzerine oturtulması gerekmektedir. Sağlam bir temelin varlığı, ileri sürülen fikirleri haklı çıkarmakla mümkündür. Matematiksel haklı çıkarma, kabul edilen veya mantıklı olan şeyi öğrenme ve açıklama içerir, yani akıl yürütmenin özü, \"Eğer... ise...\", \"Çünkü...\" gibi haklı çıkarma ifadelerini kullanarak varsayımlar yapmak ve sonuçlara ulaşmaktır. Akıl yürütmenin en çok kullanılan alanlarından biri hiç şüphesiz matematiktir. Çünkü matematik içinde geometri, cebir, olasılık, sayılar ve birçok diğer konuyu öğretirken; Temel akıl yürütme becerilerini de öğretir. Bu çalışma, matematiksel akıl yürütme becerilerini ölçen bir testin geçerlilik ve güvenilirlik analizini yaparak, matematik öğretiminde akıl yürütme becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı hedeflemektedir.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Iii
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 246
DOI: 10.37609/akya.76
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Better Than Nothing But Far From Ideal: Views Of Instructors And Students About Emergency Distance Education During The Covid-19 Pandemic Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl Bölümü Görüntüle
Using Technology For Teaching Social Emotional Learning Bade Vardarlı, Mine Aladağ Bölümü Görüntüle
Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort Şahin Dündar Bölümü Görüntüle
Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study Büşra Şule Çetin, Mithat Takunyacı Bölümü Görüntüle
Group Interventions In Schools Burcu Pamukçu Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Motivational Beliefs, Meta-cognitive Strategies, Need For Cognition And Academic Achievement: A Mixed Methods Study Uğur Akpur Bölümü Görüntüle
Investigating The Learning Styles Of Middle School Students In Terms Of Some Variables F. Gülruh Gürbüz, Ezgi Dede Bölümü Görüntüle
Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic Nilay Kayhan, Pelin Pıstav Akmese, Kübra Özgan Demiröz Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of The Methods Used In The Skill Teaching To The Individuals With Intellectual Disabilities: A Descriptive Meta-analysis Nihal Şen, Hakan Sarı Bölümü Görüntüle
Examining The Anxiety And Social Support Levels Perceived By Mothers Of Children With Autism Spectrum Disorders Pelin Pıstav Akmese, Nilay Kayhan Bölümü Görüntüle
Evaluation Of The English Language Teaching Curriculum In Turkish Primary Schools: A Meta-analysis Study Serpil Tekir Bölümü Görüntüle
Eye Movements In Reading Fluent Reading And Speed Reading Yusuf Günaydın Bölümü Görüntüle
Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :