Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students

Yayın Yılı: 2021
Sayfa Aralığı : 91-106
Kitap Dili : İngilizce

Bu çalışma, 6-7-8. sınıf öğrencilerinin metakognitif farkındalık düzeyi ile özsaygıları arasındaki ilişkiyi araştırmaktadır. Ergenlik, çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan bir yaşam dönemidir. Bu dönemde, birey hem çocuk hem de yetişkin olmadığı için, kimlik ve özsaygıyla ilgili çatışmalar ortaya çıkar. Ergenlik dönemindeki hızlı değişimler, toplumun baskısıyla birleşerek, bir ergeni çocukluktan getirdiği kimliklerle birleştirmeye zorlar. Ergenlik dönemindeki fiziksel gelişim, kişilik, ahlaki değerler ve cinsiyet rolleri gibi alanlarda kendilik psikolojisi ve gelişimi için özel bir dönemdir. Bu gelişimsel görevlerin uygulanması, bir ergenin kendini birey olarak tanımlamasına ve tanımlanmış ve öngörülebilir bir \"ben\" geliştirmesine yardımcı olur. Kendi kavramı ve özsaygı bu şekilde gelişir. Bir ergenin kendilik kavramı, mevcut ve gelecekteki tepkileri etkiler ve kökleri geçmişteki farklı deneyimlerden kaynaklanır. Kendi algısı, sosyal beceriler, zeka ve ahlak gibi farklı yönlerle ilgili inançlardan oluşur ve bu algılar değişebilir. Orta çocukluktan ergenliğe kadar, özsaygı ile ilgili bireysel farklılıklar daha kalıcı hale gelir. Ayrıca, özsaygı ile farklı etkinliklerin değerlendirilmesi ve bu etkinliklerdeki başarı arasında pozitif bir ilişki vardır ve bu ilişkiler yaşla birlikte daha da güçlenir. Örneğin, akademik özsaygı, çocukların ve ergenlerin yüksek bilişsel becerilerini öngörür. Kendi saygısı, bireylerin sosyal, duygusal, bilişsel ve akademik yaşamlarını etkiler. Son birkaç yıldır, psikologlar ve eğitimciler arasında metakognisyon kavramına artan bir ilgi vardır. Metakognisyon, Flavell'e (1976) göre, \"bireyin kendi bilişsel süreçleri ve ürünleri veya onlarla ilgili herhangi bir şey hakkındaki bilgisi\" olarak tanımlanır. Metakognisyon ayrıca, \"bu süreçlerin aktif olarak izlenmesi ve sonuç olarak düzenlenmesi ve düzenlenmesi ve genellikle somut bir hedef veya amaç için hizmet eden bilişsel nesneler veya verilerle ilişkili olarak\" da içerir.(AI)

Kitap Adı: Current Researches In Educational Sciences Iii
Yayın Yılı: 2021
Sayfa Sayısı: 246
DOI: 10.37609/akya.76
Kitap Dili : İngilizce
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Better Than Nothing But Far From Ideal: Views Of Instructors And Students About Emergency Distance Education During The Covid-19 Pandemic Duygu İşpınar Akçayoğlu, Gökçe Dişlen Dağgöl Bölümü Görüntüle
Using Technology For Teaching Social Emotional Learning Bade Vardarlı, Mine Aladağ Bölümü Görüntüle
Pre-service Elementary School Teachers’ Outlook On Values Education In Social Studies Lessons: Relations Between Self- Efficacy Beliefs, Teaching Efficacy Beliefs, Expectancy Of Success, And Planned Effort Şahin Dündar Bölümü Görüntüle
Awareness Scale Of Mathematics Teachers For The High-stakes Tests: A Scale Development Study Büşra Şule Çetin, Mithat Takunyacı Bölümü Görüntüle
Group Interventions In Schools Burcu Pamukçu Bölümü Görüntüle
Investigation Of The Relationship Between Metacognitive Awareness Level And Self-esteem Of 6-7-8th Grade Students Fatma Elif Kılınç Bölümü Görüntüle
Motivational Beliefs, Meta-cognitive Strategies, Need For Cognition And Academic Achievement: A Mixed Methods Study Uğur Akpur Bölümü Görüntüle
Investigating The Learning Styles Of Middle School Students In Terms Of Some Variables F. Gülruh Gürbüz, Ezgi Dede Bölümü Görüntüle
Cerebral Palsy And Their Families In The Covid-19 Pandemic Nilay Kayhan, Pelin Pıstav Akmese, Kübra Özgan Demiröz Bölümü Görüntüle
Effectiveness Of The Methods Used In The Skill Teaching To The Individuals With Intellectual Disabilities: A Descriptive Meta-analysis Nihal Şen, Hakan Sarı Bölümü Görüntüle
Examining The Anxiety And Social Support Levels Perceived By Mothers Of Children With Autism Spectrum Disorders Pelin Pıstav Akmese, Nilay Kayhan Bölümü Görüntüle
Evaluation Of The English Language Teaching Curriculum In Turkish Primary Schools: A Meta-analysis Study Serpil Tekir Bölümü Görüntüle
Eye Movements In Reading Fluent Reading And Speed Reading Yusuf Günaydın Bölümü Görüntüle
Development Of A Mathematical Reasoning Skills Test: Validity And Reliability Study Furkan Özdemir, Abdullah Kaplan Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :