Pandemi Sonrası Dönem Için Yeni Öğretme Ve Öğrenme Yöntemleri

Yayın Yılı: 2023
Sayfa Sayısı: 144
DOI: 10.37609/akya.2499
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu kitap, pandemi sonrası dönemde yeni öğretme ve öğrenme yöntemlerini ele almaktadır. Yazarlar, fizik ve teknoloji alanında öğrencilerin eğitiminde akıllı teknolojilerin rolünü ve önemini tartışmaktadır. Stem eğitiminde yapay zeka, artırılmış gerçeklik teknolojisi, uzaktan laboratuvarlar, hibrit ve harmanlanmış öğrenme, ters yüz edilmiş sınıf modeli gibi konular incelenmektedir.Ayrıca, eğitimde bulut teknolojilerinin pandemi dönemi ve sonrasında nasıl kullanılabileceği üzerinde durulmaktadır. Moodle, Google Classroom, Zoom, Microsoft Teams gibi platformların eğitimdeki avantajları ve dezavantajları ele alınmaktadır.Üniversitelerde STEM uzmanlık alanlarında öğrencilerin öğretim ve öğreniminde bütünleştirici yaklaşımın rolü de tartışılmaktadır. Bütünleşme biçimleri ve uygulama yolları, projeye katılan dört üniversitedeki STEM öğrencilerinin eğitimindeki bütünleştirici eğilimler gibi konular ele alınmaktadır.Son olarak, öğrencilerin araştırmaya katılımı da kitapta ele alınmaktadır. Geleceğin mühendislerini ve bilim adamlarını yetiştirmek için her zaman güncel bir yaklaşımın önemi vurgulanmaktadır.Bu kitap, pandemi sonrası dönemde eğitimde kullanılabilecek yeni yöntemler hakkında bilgi vermektedir. Yeni teknolojilerin eğitimdeki rolü, bulut teknolojilerinin kullanımı, bütünleştirici yaklaşımın önemi ve öğrencilerin araştırmaya katılımı gibi konuları ele almaktadır. Bu bilgiler, eğitimcilerin ve öğrencilerin pandemi sonrası dönemde daha etkili bir öğretme ve öğrenme deneyimi yaşamalarına yardımcı olabilir.(AI)

Bu kitabın bölümleri bulunmamaktadır.

Atıf Sayısı :