2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında İklim Değişikliği Kavramının İncelenmesi

Yazar: Ebru Bakaç
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Aralığı : 111-118
Kitap Dili : Türkçe

Anahtar Kelimeler


Bu çalışmada, ortaöğretim biyoloji programında iklim değişikliği kavramının incelenmesi üzerine bir araştırma yapılmıştır. Küreselleşen dünyamızda yaşanan küresel sorunlara duyarsız kalmamız mümkün olmadığı için, öğrencilere bu sorunlar hakkında farkındalık kazandırmak amacıyla eğitim programlarında bu konulara yer verilmesi gerekmektedir. İklim değişikliği, günümüzde çevre konularının her alanda dikkat çekici hale gelmesine neden olan hissedilir sonuçlar yaratmaktadır. Ancak, iklim değişikliği konusunda henüz somut bir sonuca ulaşılamamıştır. Bu nedenle, eğitim sistemleri aracılığıyla bireylerin bu konuda olumlu adımlar atmalarını sağlayacak önlemler alınması gerekmektedir. Öğretim programlarında, konunun önemini yansıtan kazanımların ve etkinliklerin yer alması önemlidir. İklim değişikliği gibi küresel bir problemi ortadan kaldırmanın tek yolu, bilinçli ve sorumluluk sahibi bireylerden oluşan toplumların oluşmasıdır. Bu nedenle, eğitimin bu konuda önemli bir rolü vardır. Çevre problemlerinin kaynağının insanların tutum ve davranışları olduğu düşünüldüğünde, bireylerin çevreyi korumaya yönelik olumlu tutum ve davranışlar kazanmalarının önemli olduğu görülmektedir. Bu çalışma, ortaöğretim biyoloji programının iklim değişikliği konusuna daha fazla önem vermesi gerektiğini vurgulamaktadır.(AI)

Kitap Adı: Güncel Eğitim Bilimleri Araştırmaları Ii
Yayın Yılı: 2020
Sayfa Sayısı: 204
DOI: 10.37609/akya.1802
Kitap Dili : Türkçe
Kitaba Git
Bölüm Adı Yazar Adı Detay
Okul Öncesi Dönemde Babanın Rolü: Annelerin Görüşleri Mehmet Başaran Bölümü Görüntüle
Sınıf Öğretmenlerinin Lisans Program Yeterliliklerini Kazanma Düzeylerinin İncelenmesi Serap Nur Duman Bölümü Görüntüle
İlköğretime Yönelik Web Tabanlı İngilizce Öğretim Materyalinin Geliştirilmesi Ve Değerlendirilmesi Muhammet Berigel, Hasan Karal Bölümü Görüntüle
İlkokullarda Öğretilen Okul Şarkılarının Eksen Ve Ses Sınırları Ile Öğrencilerin Bu Şarkılarda Kullandıkları Eksen Ve Ses Sınırlarının Karşılaştırılması (Ankara İli Örneği) Ömer Bilgehan Sonsel, F. Ayfer Tanrıverdi Bölümü Görüntüle
5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabının Sosyobilimsel Konular Açısından Değerlendirilmesi Nejla Atebey, Ayşegül Evren Yapıcıoğlu Bölümü Görüntüle
Ergenlerde İnternet Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Psikoeğitim Programının Etkisi Özge Canoğulları, Fulya Cenkseven Önder Bölümü Görüntüle
Altıncı Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabındaki Değerlendirme Sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Göre İncelenmesi Turan Kaçar Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında İklim Değişikliği Kavramının İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
2018 Ortaöğretim Biyoloji Programında Bilimsel Süreç Becerilerinin İncelenmesi Ebru Bakaç Bölümü Görüntüle
Matematiksel Muhakeme Becerisi Kapsamında Ortaokul Matematik Öğretim Programlarının İncelenmesi Nadide Yılmaz Bölümü Görüntüle
Eğitim Felsefesi Eğilimleri Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması Alper Aytaç, Nihat Uyangör Bölümü Görüntüle
Çalgı Eğitiminde Problem Çözme Temelli Kavramsal Bir Öğretim Etkinliği (Flüt Eğitimi Örneği) Gözde Yüksel Bölümü Görüntüle
Müzik Öğretmenliği Ve Konservatuvar Öğrencilerinin Psikolojik İhtiyaçları Ile Yaşam Doyumlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi Nilay Özaydın Bölümü Görüntüle

Atıf Sayısı :